Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-18 09:18:12
Powrót do projektu
Łąka

Łączka kwietna zamiast zadeptanego trawnika na ulicy Bielańskiej podnosząca estetykę tego miejsca.

status:


Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej, a w zasadzie łączki kwietnejłączki kwietnej w miejscu dość zaniedbanego trawnika w uczęszczanym miejscu Śródmieścia. Mijają go codzienne setki osób wędrujące do metra i tramwaju na Placu Bankowym. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Miejsc takich bardzo brakuje w Warszawie,

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.00438952446
szerokość geograficzna: 52.244849615491

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. Bielańska przy skrzyżowaniu z Aleją Solidarności;

Istotne informacje o lokalizacji

Szczegółowe dane o lokalizacji zostały zamieszczone w załączniku;


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólni dostępny ponieważ znajduję znajduje się w przestrzeni miejskiej.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej o powierzchni 100 200 metrów kwadratowych uzupełnionej o tabliczkę informacyjną. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Stanie się ponadto miejscem w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania nas biologią zapylaczy i roślin. Miejsc takich bardzo brakuje w Warszawie, Projekt zakłada wybór dokładnej lokalizacji wspólnie z urzędnikami z Wydziałów Ochrony Środowiska i wykonanie łąki kwietnej według załączonych wytycznych. Dokładna lokalizacja nie jest wyszczególniona ze względu na problemy z określeniem własności gruntów na tym obszarze. Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej powinna znaleźć się tablica .Na terenie obecnego trawnika rosną jakiegoś rodzaju jałowce. Należy ocenić ich stan i jeśli zostanie on oceniony jako zadowalający, należy je pozostawić, gdyż rosną one tylko w części terenu.Dodatkowo na terenie tej łączki kwietnej powinna znaleźć się tabliczka informacyjna prezentująca najważniejsze gatunki roślin na niej obecne i wyjaśniająca jej przeznaczenie podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być mosiężna na stabilnym drewnianym wkopywanym cokole.Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i słabe gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować inne gatunki roślin łąkowych. Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawą do życia wielu gatunków rodzimych roślin i zwierząt , . Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość obcowania z dziką naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej, która dzięki zacienieniu roślin łąkowych nie odparowuje szybko z powierzchni gruntu oraz ograniczają poziom smogu w mieście. łąka Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1)Wykonanie łąki 100 200 metrów kwadratowych, według wytycznych z załącznika.Zrywanie darni 5 zł/metr kwadratowy

Głęboka orka 8 zł/metr kwadratowy

Nasiona 3 zł/metr kwadratowy

Wysiew nasion 6 zł/metr kwadratowy

Podlewanie początkowe 3zł/metr kwadratowyRazem koszt za metr: 30 252)Tabliczka informacyjna stojąca mosiężna wkopywana 50 x 60 cm. Wraz z opracowaniem tekstu przez botanika.Razem koszt za sztukę: 400 złRazem całkowity koszt (30zł 25zł x 100 200 metrów) łąka + 400zł tabliczka – 3400 5400


Całkowity koszt projektu: 3 5 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Miejska łąka kwietna nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych poza koszeniem, którego dokonujemy raz lub dwa razy w roku (po kwitnieniu gatunków) lub nie kosimy wcale. Siano po koszeniu zostawiamy przez dwa tygodnie na łące w celu wysiania się nasion przekwitniętych roślin, dzięki czemu utrzymamy pożądany skład gatunkowy zbiorowiska. Po dwóch tygodniach zbieramy siano by nie dostarczać zbyt wielu składników odżywczych powstających z rozkładu siana, co mogłyby spowodować szybki wzrost chwastów. Z tego powodu łąki też nie nawozimy co również obniżą koszt jej utrzymania.Szcunkowy koszt takich zabiegów oceniany jest na 5 zł/metr kwadratowy rocznie.

Dodatkowym kosztem jest utrzmanie tablicy informacyjnej. Po pięciu latach najprawdopodobniej potrzebna będzie jej wymiana – koszt 200 zł sztuka/5 lat


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki