Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-21 13:04:30
Powrót do projektu

Łączka kwietna zamiast zadeptanego trawnika na ulicy Bielańskiej podnosząca estetykę tego miejsca.

status:


Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łączki kwietnej w miejscu dość zaniedbanego trawnika w uczęszczanym miejscu Śródmieścia. Mijają go codzienne setki osób wędrujące do metra i tramwaju na Placu Bankowym. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Miejsc takich brakuje w Warszawie,

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.00438952446
szerokość geograficzna: 52.244849615491

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. Bielańska przy skrzyżowaniu z Aleją Solidarności;

Istotne informacje o lokalizacji

Szczegółowe dane o lokalizacji zostały zamieszczone w załączniku;


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólni dostępny ponieważ znajduje się w przestrzeni miejskiej.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej o powierzchni 200 metrów kwadratowych uzupełnionej o tabliczkę informacyjną. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Miejsc takich bardzo brakuje w Warszawie.Na terenie obecnego trawnika rosną jakiegoś rodzaju jałowce. Należy ocenić ich stan i jeśli zostanie on oceniony jako zadowalający, należy je pozostawić, gdyż rosną one tylko w części terenu.Dodatkowo na terenie tej łączki kwietnej powinna znaleźć się tabliczka informacyjna prezentująca najważniejsze gatunki roślin na niej obecne i wyjaśniająca jej przeznaczenie podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia.Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i słabe gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować inne gatunki roślin łąkowych. Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawą do życia wielu gatunków rodzimych roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość obcowania z naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej, która dzięki zacienieniu roślin łąkowych nie odparowuje szybko z powierzchni gruntu oraz ograniczają poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1)Wykonanie łąki 200 metrów kwadratowych,Zrywanie darni 5 zł/metr kwadratowy

Głęboka orka 8 zł/metr kwadratowy

Nasiona 3 zł/metr kwadratowy

Wysiew nasion 6 zł/metr kwadratowy

Podlewanie początkowe 3zł/metr kwadratowyRazem koszt za metr: 25 zł2)Tabliczka informacyjna stojąca mosiężna wkopywana 50 x 60 cm. Wraz z opracowaniem tekstu przez botanika.Razem koszt za sztukę: 400 złRazem całkowity koszt (25zł x 200 metrów) łąka + 400zł tabliczka – 5400 zł


Całkowity koszt projektu: 5 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Miejska łąka kwietna nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych poza koszeniem, którego dokonujemy raz lub dwa razy w roku (po kwitnieniu gatunków) lub nie kosimy wcale. Siano po koszeniu zostawiamy przez dwa tygodnie na łące w celu wysiania się nasion przekwitniętych roślin, dzięki czemu utrzymamy pożądany skład gatunkowy zbiorowiska. Po dwóch tygodniach zbieramy siano by nie dostarczać zbyt wielu składników odżywczych powstających z rozkładu siana, co mogłyby spowodować szybki wzrost chwastów. Z tego powodu łąki też nie nawozimy co również obniżą koszt jej utrzymania.Szcunkowy koszt takich zabiegów oceniany jest na 5 zł/metr kwadratowy rocznie.

Dodatkowym kosztem jest utrzmanie tablicy informacyjnej. Po pięciu latach najprawdopodobniej potrzebna będzie jej wymiana – koszt 200 zł sztuka/5 lat


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • lokalizacja.jpg
  • widok.docx