Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2022-04-22 11:57:19
Powrót do projektu

Zielona Witebska – posadźmy drzewa i krzewy na Targówku Mieszkaniowym

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Witebska (na odcinku od ul. ks. P. Skargi do ul. Oszmiańskiej)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Targówek, obręb 41013, działka 2

Targówek, obręb 41012, działka 50/1

Targówek, obręb 41012, działka 58/24

Targówek, obręb 41012, działka 58/19

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów, dostawienie dwóch koszy na śmieci oraz ustawienie wygrodzeń zieleńców wzdłuż ul. Witebskiej celem poprawy atrakcyjności przestrzeni publicznej, poprawy bezpieczeństwa i podwyższenia jakości życia mieszkańców.
Opis projektu:
Stan obecny:

Obecnie wygląd ulicy Witebskiej odbiega od standardów, które można zaobserwować w innych rejonach miasta, a nawet kilkaset metrów dalej – na ul. Ossowskiego i Handlowej. Brakuje urządzonej zieleni, a nic nie odmienia odbioru ulicy tak bardzo, jak szpaler drzew i zadbana zieleń niska (krzewy) zamiast klepiska.

Bliżej skrzyżowania ul. Witebskiej z ul. Oszmiańską brakuje jakichkolwiek koszy, efektem czego są śmieci porozrzucane na trawnikach.

Projekt zakłada następujące działania:

1. Zielona Witebska:

- Nasadzenie 8 nowych drzew (klonów pospolitych kolumnowych lub grabów) na odcinku pomiędzy budynkiem Węgrowska 5 a budynkiem Smoleńska 81 – liczba drzew możliwych do nasadzenia w związku z infrastrukturą podziemną wstępnie zweryfikowana z pracownikami Urzędu Dzielnicy Targówek.

- Nasadzenie krzewów wysokich i niskich w wielu lokalizacjach wzdłuż chodników – np. pęcherznica kalinolistna, forsycja, krzewuszka, tawuła wczesna, berberys Thunberga „Green Carpet”, róża okrywowa „Marathon”. Proponowane lokalizacje większych grup nasadzeń krzewów to m.in. przed budynkiem Witebska 6 oraz przy nowej małej stacji transformatorowej przy budynku Witebska 4, a także w miarę możliwości wzdłuż chodnika (patrz zał. 1). Po południowej stronie ulicy Witebskiej, między skrzyżowaniami z ul. Ks. Piotra Skargi i ul. Smoleńską, w miejscach rozjeżdżonych przez samochody zostaną posadzone niskie krzewy, a przy jezdni ustawione wygrodzenia.

- Dokładna lokalizacja nasadzeń i dobór gatunków do uzgodnienia na etapie realizacji.

2. Czysta Witebska:

- Postawienie dwóch dodatkowych koszy na śmieci w krytycznych punktach (przy skrzyżowaniu z ul. Oszmiańską oraz przy skrzyżowaniu z ul. Poleską)

- Usunięcie pozostałości ogrodzeń i słupków na wysokości pomiędzy posesjami Witebska 6 i Węgrowska 5.Dzięki tym zmianom ulica Witebska stanie się atrakcyjniejsza i przyjazna mieszkańcom, a jakość przestrzeni publicznej w okolicy zauważalnie wzrośnie.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki realizacji tego projektu można osiągnąć następujące cele:

1. Poprawa jakości przestrzeni publicznej

2. Poprawa jakości życia mieszkańców

3. Zwiększenie retencji wody

4. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej

5. Zapewnienie miejsca do życia ptakom i owadom

6. Poprawa jakości powietrza

7. Poprawa estetyki

Projekt wpisuje się w kierunki wyznaczone m.in. przez następujące dokumenty kierunkowe/strategiczne M. St. Warszawy:

1. Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku

2. Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050

3. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Zakup i posadzenie 8 sztuk drzew (z opalikowaniem, wykorowaniem misy i podlaniem)

Parametry drzew:

- forma pienna, z wyraźnie ukształtowanym prostym pniem i równomiernie ukształtowana koroną oraz bryłą

korzeniową,

- obwód pni na wysokości 1 m - minimum 18/20 cm

- średnica/wysokość bryły korzeniowej - minimum 50/35 cm

Kwota 16.000,00 zł

2. Zakup i posadzenie krzewów (390 m2) - z wykorowaniem skupin i podlaniem 40.000,00 zł

3. Pielęgnacja drzew i krzewów do końca roku budżetowego 15.000,00 zł

4. Zakup i ustawienie 2 sztuk koszy na śmieci (wraz z opróżnianiem do końca roku budżetowego) 6.700,00 zł

5. Zakup i ustawienie wygrodzeń typu ZOM (160 m) 18.800,00 zł

6. Usunięcie pozostałości wygrodzeń i słupków pomiędzy posesjami Witebska 6 i Węgrowska 8 3.000,00 zł

7. Oznakowanie projektu 2.500,00 zł

Razem koszt realizacji projektu: 102.000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
102 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Załącznik nr 1 - gatunki nasadzeń - Zielona Witebska.pdf
  • Załącznik nr 2 - plan - Zielona Witebska.pdf