Autor projektu - zmiany z 2022-01-25 21:25:00
Powrót do projektu

LATARNIE DLA WARSZAWY

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wzdłuż odcinka ul. Sygietyńskiego (od jej zachodniego końca) wzdłuż ścieżek prowadzących do ulicy Kinowej; na podwórzu w kwartale ul. Międzyborskiej 65, Sygietyńskiego 4 i 4a oraz ul. Turbinowej 3; ul. Międzynarodowa wzdłuż Parku Skaryszewskiego (od wejścia do Parku przy budynku al. Waszyngtona 3 do wjazdu do Parku); od ul. Międzynarodowej (al. Wedla) do ul. Kinowej 23; odcinek ul. Jagiellońskiej (od Ratuszowej 7/9 do Jagiellońskiej 64); ul. Pożaryskiego pomiędzy VIII i X Poprzeczną (dr nr 5/13 obręb 31125); od ul. Korkowej do ul. Buchowskiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada postawienie latarnii w kilku dzielnicach Warszawy takich jak: Praga Południe, Praga Północ i Wawer.
Opis projektu:
-Projekt zakłada ustawienie 3 latarni ulicznych LED od zachodniego końca ulicy Sygietyńskiego w stronę ulicy Kinowa, ponieważ obecnie jest to teren nieoświetlony, a co za tym idzie ciemny i niebezpieczny, a mieszkańcy zgłaszają konieczność rozwiązania tego problemu, ponieważ jest to ważny ciąg komunikacyjny, miejsce spacerów i powrotów rodziców z dziećmi z placówek edukacyjnych, gdyż nieoświetlony chodnik prowadzi do przystanków autobusowych na ul. Kinowej.

- W ramach projektu mają zostać odtworzone 2 latarnie LED koło altany śmietnikowej w podwórku ul. Międzyborska 65, Sygietyńskiego 4 i 4a oraz ul. Turbinowej 3.

- W ramach projektu ma stanąć 7 latarni LED, które mają doświetlić 180 m chodnika (czyli powinny być ustawione średnio co ok. 25m) wzdłuż ogrodzenia Parku Skaryszewskiego. Projekt zakłada ustawienie latarni w taki sposób, żeby nie trzeba było wycinać drzew.

- Ustawienie 20 latarni LED w alejce spacerowej w północnej części Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych na ok. 500 m odcinku od ul. Międzynarodowej (al. Wedla) do ul. Kinowej 23.

- Wykonanie doświetlenia po wschodniej stronie chodnika przy ul. Jagiellońskiej (miedzy ul. Ratuszową7/9 a budynkiem Jagiellońska 64 w pobliżu Ronda Stażyńskiego). Projekt zakłada montaż wysokich latarni LED (ok. 45 sztuk).

- Montaż 16 latarni LED na ok. 400 m odcinku drogi ul. Pożaryskiego pomiędzy VIII a X Poprzeczną (działaka oznaczona symbolem dr numer 5/13 obręb 31125),

- Montaż 8 latarni LED na 200 m odcinku drogi od ul. Korkowej do ul. Buchowskiej, projekt zakłada oświetlenie drogi prowadzącej od szkoły do przystanku autobusowego.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Oświetlenie jest niezbędne do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, gdyż pomaga kierowcom w porę zareagować podnosząc widoczność. Wytypowane miejsca są ważnymi ciągami komunikacyjnymi dla mieszkańców, którymi codziennie przemieszcza się wielu pieszych spieszących do swoich miejsc pracy jak również do szkół i przedszkoli.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 500 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki