Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji - zmiany z 2022-04-12 08:47:02
Powrót do projektu

Przyjazne Baseny baseny - specjalna oferta dla osób w spektrum autyzmu

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Merliniego 4 (Wodny Park Warszawianka); ul. V Poprzeczna 22 (OSiR Wawer); Hirszfelda 11 (UCSiR); ul. Ciszewskiego 10 (Basen SGGW); ul. Jagiellońska 7 (DOSiR)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt przewiduje wybranie 5 dowolnych lokalizacji, które będą mogły zrealizować projekt.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu w czasie wakacji letnich zostanie przygotowana specjalna oferta dla osób w spektrum autyzmu (i ich opiekunów) chcących korzystać z basenów i podobnych obiektów w Warszawie.
Opis projektu:
Celem projektu jest:1. zwiększenie dostępności oferty warszawskich basenów dla osób w spektrum autyzmu

2. przedstawienie atrakcyjnej oferty spędzenia wolnego czasu podczas wakacji/ferii dla osób w spektrum i ich opiekunów/rodzin

3. zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa poprzez poprawę umiejętności pływania osób w spektrum autyzmuW ramach projektu zostaną zorganizowane specjalne godziny i zajęcia na basenach w różnych lokalizacjach Warszawy (baseny zamknięte i otwarte). W wyznaczonych godzinach będą dostępni specjalni opiekunowie wspomagający zabawę w basenie, zostaną przygotowane specjalne szybkie przejścia (fast track) i priorytetowe traktowanie w korzystaniu z atrakcji (zjeżdżalnie, wodne tory przeszkód etc). W wyznaczonych godzinach będą również dostępni instruktorzy pływania (po przeszkoleniu). Instruktorzy zostaną przeszkoleni przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Miasto Warszawa, podobnie jak zdecydowana większość miast w Polsce, nie oferuje zbyt wiele zachęt do spędzania wolnego czasu dla osób w spektrum autyzmu i ich opiekunów, w tym w odniesieniu do oferty basenów i parków wodnych. Oferta usług Miasta w tym zakresie, jeżeli występuje, nie trafia do opiekunów (najczęściej rodziców). Specjalne potrzeby osób w spektrum autyzmu nie są w żaden sposób zaspokajane - sposób organizacji basenów nie wspiera opiekunów/rodziców w zapewnieniu dobrej zabawy dla ich podopiecznych, pozostawiając ich samych sobie. Opiekunowie, obawiając się braku wsparcia, szczególnie w sytuacjach zachowań trudnych, po prostu nie korzystają z oferty basenowej oferowanej przez Miasto.Dodatkowo, brak oferty nauki, a co za tym idzie również brak umiejętności, pływania (utrzymania się na powierzchni wody) osób w spektrum autyzmu zmniejsza poziom bezpieczeństwa tych osób w spektrum w wypadkach losowych: przy wpadnięciu do wody, zasłabnięcia opiekuna w wodzie etc.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • pomoc społeczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
72 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki