Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji - zmiany z 2022-04-19 12:32:49
Powrót do projektu

Przyjazne baseny - specjalna oferta dla osób w spektrum autyzmu

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Merliniego 4 (Wodny Park Warszawianka); ul. V Poprzeczna 22 (OSiR Wawer); Hirszfelda 11 (UCSiR); ul. Ciszewskiego 10 (Basen SGGW); ul. Jagiellońska 7 (DOSiR)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt przewiduje wybranie 5 dowolnych lokalizacji, które będą mogły zrealizować projekt.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu w czasie wakacji letnich zostanie przygotowana specjalna oferta dla osób w spektrum autyzmu (i ich opiekunów) chcących korzystać z basenów i podobnych obiektów w Warszawie.
Opis projektu:
Celem projektu jest:1. zwiększenie dostępności oferty warszawskich basenów dla osób w spektrum autyzmu

2. przedstawienie atrakcyjnej oferty spędzenia wolnego czasu podczas wakacji/ferii dla osób w spektrum i ich opiekunów/rodzin

3. zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa poprzez poprawę umiejętności pływania osób w spektrum autyzmuW ramach projektu zostaną zorganizowane specjalne godziny i zajęcia na basenach w różnych lokalizacjach Warszawy (baseny zamknięte i otwarte). W wyznaczonych godzinach będą dostępni specjalni opiekunowie wspomagający zabawę w basenie, zostaną przygotowane specjalne szybkie przejścia (fast track) i priorytetowe traktowanie w korzystaniu z atrakcji (zjeżdżalnie, wodne tory przeszkód etc). W wyznaczonych godzinach będą również dostępni instruktorzy pływania (po przeszkoleniu). Instruktorzy zostaną przeszkoleni przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Miasto Warszawa, podobnie jak zdecydowana większość miast w Polsce, nie oferuje zbyt wiele zachęt do spędzania wolnego czasu dla osób w spektrum autyzmu i ich opiekunów, w tym w odniesieniu do oferty basenów i parków wodnych. Oferta usług Miasta w tym zakresie, jeżeli występuje, nie trafia do opiekunów (najczęściej rodziców). Specjalne potrzeby osób w spektrum autyzmu nie są w żaden sposób zaspokajane - sposób organizacji basenów nie wspiera opiekunów/rodziców w zapewnieniu dobrej zabawy dla ich podopiecznych, pozostawiając ich samych sobie. Opiekunowie, obawiając się braku wsparcia, szczególnie w sytuacjach zachowań trudnych, po prostu nie korzystają z oferty basenowej oferowanej przez Miasto.Dodatkowo, brak oferty nauki, a co za tym idzie również brak umiejętności, pływania (utrzymania się na powierzchni wody) osób w spektrum autyzmu zmniejsza poziom bezpieczeństwa tych osób w spektrum w wypadkach losowych: przy wpadnięciu do wody, zasłabnięcia opiekuna w wodzie etc.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • pomoc społeczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- wynajęcie obiektów: 8 grup w tygodniu x 4 tygodnie x 8 miesięcy x 700 zł (średnia cena za wejście na czas 2,5 godziny dla grupy uczestników zgodnie z limitami w danym obiekcie) = ok. 179 200 zł brutto

- koszt wynajęcia instruktorów-termo terapeutów: 200 zł za osobę/2,5 godziny x 8 grup w tygodniu x 4 tygodnie x 8 miesięcy = ok. 51 200 zł brutto

- koszt pakietów saunowych dla pierwszych 150 uczestników = ok. 11 500 zł brutto

- koszt działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie, rekrutacji uczestników i obsługi projektu = 15 000 zł

- inne/rezerwa inflacyjna = ok. 10 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 72 000
266 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki