Wydział Spraw Zwierząt w Biurze Ochrony Środowiska - zmiany z 2022-04-20 09:32:32
Powrót do projektu

Budki lęgowe dla jerzyków na publicznych placówkach oświatowych, edukacyjnych i medycznych oraz użyteczności publicznej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała Warszawa - budynki oświatowe, edukacyjne oraz użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zabudowa budek lęgowych dla jerzyków na budynkach użyteczności publicznej.

Budki lęgowe zainstalowane będą na ścianach lub dachach w rożnych konfiguracjach zależnie od możliwości dostępu miejsca instalacji, opinii ornitologicznej i zgody danej administracji budynku w zespołach przynajmniej 10 budynkowych -budkowych - jerzyki są ptakami gromadnymi, najszybciej zasiedlającymi gniazda w koloniach, gdzie czują się najlepiej i najbezpieczniej.
Opis projektu:
Projekt przewiduje zabudowę (ewentualnie doinstalowanie do już zabudowanych) zespołów co najmniej 10-budkowych instalowanych na ścianach lub dachach w różnych konfiguracjach zależnie od możliwości dostępu, opinii ornitologicznej i zgody administratorów budynków. Budki natynkowe, segmentowe 2-skrzynkowe (najlżejsze w montażu) i 3-skrzynkowe w konfiguracji budka nad budką lub budka obok budki mocowane tylnymi ściankami do muru ściany budynku dwoma wkrętami o odpowiedniej wytrzymałości mogą być instalowane w najprostszy sposób , najszybszy i najtańszy. Kolejno układamy poziom umożliwi korekcję poziomowania i pionowania nadbudowanego segmentu.

Instalowanie budek naściennych przewidziane jest od wysokości ok 5-6metrów nad poziomem terenu - dokładna wysokość jest zależna od pomiarów. W projekcie jest to określone elastycznie dla wykonawców. Minimalna wysokość 5m wynika z potrzeb jerzyków do swobodnego wylotu. Ważne dla bezpieczeństwa ptaków są zaoblenia łbów śrub wewnętrznie mocujących 2- lub3- budkowe skrzynki, aby nie miały ostrych krawędzi - wskazany jest montaż z wykorzystaniem miseczkowatych podkładek montażowych i zastosowanie plastikowych obłych kulistych nakładek na łby śrub mocujących budki do muru ściany.

Do budek dla zwiększenia komfortu wylęgu przewidziane są ramkowe wkładki w formie zagłębionych platform lęgowych, ułatwiających i przyspieszających budowę gniazda do złożenia jajek. Celowość instalacji tak dużej ilości budek jest jednoznacznie związana z potrzebą odbudowy populacji jerzyków, ich gniazdowaniem w większych koloniach , gdzie czują sie najbezpieczniejsze i przede wszystkim z dużym skupiskiem mieszkańców Warszawy oraz okolicami terenów zielonych, gdzie występują duże ilości insektów nierzadko roznoszących różne infekcje. Loty jerzyków odbywają się na dużych odległościach, więc skorzystają z tych instalacji mieszkańcy całej Warszawy i okolic podmiejskich.Na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz zgód zarządców budynków w ramach projektu planuje się zawiesić ok. 400 budek lęgowych dla jerzyków.

Jednocześnie liczba ta może ulec zmniejszeniu w związku z koniecznością uzyskania opinii ornitologicznej, która wskaże na których budynkach będzie możliwa realizacja projektu poprzez sprawdzenie ich parametrów technicznych właściwych dla montażu przedmiotowych budek. Zgodnie z zasadami finansowania budżetu obywatelskiego, wykonanie takiej opinii jest możliwe dopiero w roku realizacji projektu. W związku z tym obecnie nie można wskazać konkretnych placówek oświatowych, edukacyjnych oraz użyteczności publicznej, na których będzie realizowany projekt.

Projektowanie uniwersalne:
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ocieplenia budynków wyeliminowały jerzyki gniazdujące w budynkach całej Warszawy. Jerzyki zjadają wielkie ilości owadów, w tym insektów uciążliwych dla mieszkańców Warszawy (nawet 20 tysięcy owadów dzianie - komarów, much, meszek, pająków i kleszczy) potrzebnych do nakarmienia kolejnego lęgu piskląt - jerzyki wracają corocznie do tego samego gniazda. Udokumentowany dzienny zasięg lotów jerzyków to krąg o średnicy 120km - świadczą o tym badania jerzyków przelatujących znad Wielkiej Brytanii do Francji po pożywienie dla piskląt. Umiejscowienie dużej ilości budek w wielu rejonach miasta zabezpieczy mieszkańców Warszawy na dużym obszarze zagęszczonej zabudowy przed insektami przenoszącymi infekcje. Jerzyki są wyjątkowo czystymi ptakami. Pisklęta karmione są wydzieliną przetrawiona w wolach (podgardlach) tych ptaków, wiec odchodów praktycznie "nie produkują". Potwierdzone jest naukowo, że wszystkie ewentualne ptasie odchody w pobliżu budek to są odchody innych ptaków. Segmentowa zabudowa budek naściennych (budka nad budką) eliminuje możliwość gniazdowania gołębi zanieczyszczających miasto. Jerzyki są ptakami gromadnymi najchętniej gniazdującymi w koloniach, w których czują się najbezpieczniej. Wymiary budek przewidziane w projekcie, minimalnie powiększone od ciasnych standardowych pozwolą na zwiększenie liczebności lęgów - w większych budkach ptaki chętniej składają po 3 jajeczka w wylęgu i rosną szybciej dzięki większej przestrzeni wewnątrz budki - łatwiejsze i szybsze karmienie piskląt, więcej miejsca do ćwiczeń przed pierwszym wylotem.

Do budek dla zwiększenia komfortu wylęgu przewidziane są ramkowe wkładki w formie zagłębionych platform lęgowych, ułatwiających i przyspieszających budowę gniazda do złożenia jajek. Celowość instalacji tak dużej ilości budek jest jednoznacznie związana z potrzebą odbudowy populacji jerzyków, ich gniazdowaniem w większych koloniach, gdzie czują się najbezpieczniej i przede wszystkim z dużym skupiskiem mieszkańców Warszawy oraz okolicami terenów zielonych, gdzie występują duże ilości insektów nierzadko roznoszących różne infekcje. Loty jerzyków odbywają się na dużych odległościach, więc skorzystają z tych instalacji mieszkańcy całej Warszawy i okolic podmiejskich.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • wszyscy Warszawiacy i przyjezdni

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Mając na uwadze otrzymane zgłoszenia do wyliczeń kosztów realizacji projektu przyjęto montaż 400 budek dla jerzyków (z zastrzeżeniem, że przy realizacji projektu ta liczba ta może ulec zmniejszeniu w związku z koniecznością uzyskania opinii ornitologicznej, która wskaże na których budynkach będzie możliwa realizacja projektu poprzez sprawdzenie ich parametrów technicznych właściwych dla montażu przedmiotowych budek).

1) Zakup budek z montażem oraz oznakowaniem graficznym – 260 000,00 zł

2) Ekspertyza oraz nadzór ornitologiczny i osoby z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi – 18 000,00 zł

Razem – 278 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100
278 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • placówki 4.pdf
 • grafika 1.pdf
 • grafika 2.pdf
 • grafika 3.pdf
 • grafika 4.pdf
 • placówki edukacyjne, oswiatowe, medyczne i uzytecznosci publicznej 4.pdf
 • placówki edukacyjne, oswiatowe, medyczne i uzytecznosci publicznej 6.pdf.pdf
 • placówki edukacyjne, oswiatowe, medyczne i uzytecznosci publicznej 5.pdf
 • placówki edukacyjne, oswiatowe, medyczne i uzytecznosci publicznej 1.pdf
 • placówki edukacyjne, oswiatowe, medyczne i uzytecznosci publicznej 2.pdf
 • placówki edukacyjne, oswiatowe, medyczne i uzytecznosci publicznej 3.pdf