Wydział Inwestycji w Biurze Polityki Zdrowotnej - zmiany z 2022-03-30 10:20:31
Powrót do projektu

Tablice multimedialne - ekrany

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Romera 4, ul. Na Uboczu 5, ul. Kłobucka 14, ul. Kajakowa 12, ul. Zamiany 13, ul. Samsonowska 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Główne ciągi komunikacyjne

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Ekrany multimedialne są doskonałą formą przekazywania treści edukacyjnych, informacyjnych oraz instruktażowych. W przystępny sposób umożliwiają przekazywanie treści prozdrowotnych.
Opis projektu:
Ekrany multimedialne są wspaniałą formą niesienia treści prozdrowotnych, edukacyjnych oraz informacyjnych. W placówkach medycznych przebywają osoby, które oczekują na wizytę lub badania, warto wykorzystać ten czas na propagowanie wartościowych treści. Ekrany zostaną zamontowane w głównych ciągach komunikacyjnych, w przychodniach SPZOZ Warszawa-Ursynów.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Niezwykle ważnym aspektem przemawiającym za wprowadzeniem ekranów multimedialnych jest ochrona środowiska. Przekazywanie treści za pomocą ekranu, pozwala na zredukowanie wywieszania plakatów, które bardzo często wykonane są plastiku.

Treści, które mogą być wyświetlane na ekranach w przychodniach:

- komunikaty istotne dla mieszkańców,

- ostrzeżenia

- kampanie społeczne

- informacje dotyczące profilaktyki medycznej

- informacje dotyczące zasad przygotowania się do badań

- informacje dotyczące dostępności ochrony zdrowia

- treści edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 60
82 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki