Koordynator w Biurze Gospodarki Odpadami - zmiany z 2022-06-01 11:06:39
Powrót do projektu

Warszawskie śmieci - co, gdzie, jak i czemu tak drogo?

status: ZgłoszonyDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnice m.st. Warszawy i okolice
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Utworzenie witryny informacyjno-edukacyjnej oraz organizacja wycieczek do zakładów przetwarzania odpadów.
Opis projektu:
1. Utworzenie witryny informacyjno-edukacyjnej, na której będą umieszczane zagadnienia dotyczące odpadów komunalnych, tjm.in.:* selektywna zbiórka odpadów – zasady;

* droga odpadów;

* hierarchia postępowania z odpadami;

* odpowiedzialne wybory konsumenckie.2. Organizacja w ramach projektu, 30 wycieczek do sortowni i zakładów przetwarzania odpadów na terenie Warszawy i okolic.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wielu mieszkańców nie posiada wiedzy o zagadnieniach , postawionych w opisie - świadomość tego, jak nasze odpady są przetwarzane pomoże lepiej je sortować i dokonywać świadomych wyborów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • Warszawiacy i Warszawianki

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys realizacji projektu (z uwzględnieniem kosztów oznakowania graficznego projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania):

1. organizacja 30 wycieczek przy max. 30 osobach do różnych zakładów przetwarzania odpadów;

2. serwis/obsługa strony internetowej raz w tygodniu (max. 2 h).

- strona internetowa = ok. 20 000 zł

- utrzymanie strony internetowej = 100 zł x 48 (2023 r. ma 52 tygodni – założono 4 tygodnie na utworzenie strony) = ok. 9 600 zł

- grafika – ok. 4 000 zł

- transport (obie strony) – ok. 2 000 zł (za dzień – max. 8 h) x 30 wycieczek = ok. 60 000 zł

Razem = ok. 95 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
95 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki