Wydział Opinii Konserwatorskich w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków - zmiany z 2022-04-25 10:39:17
Powrót do projektu

Tablice Pamięci na Targówku Mieszkaniowym.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer ks. Golędzinowskiego, ul Pratulińska

Skwer Wiecha, ul. Kołowa

Skwer Dubickiego, ul. Samarytanka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada umieszczenie na trzech skwerach: skwer ks. Golędzinowskiego, skwer Wiecha, skwer Dubickiego, trzech tablic pamiątkowych upamiętniających patronów wyżej wymienionych skwerów.
Opis projektu:
Projekt zakłada przygotowanie trzech pamiątkowych tablic z kamienia lub brązu i umieszczenie ich na podstawach we wskazanych lokalizacjach. Odpowiednio po jednej tablicy patrona właściwej dla skweru. Tablice powinny zawierać kilka zdań opisujących postać patrona. Każda tablica miałaby ten sam kształt i wielkość. Na terenie skweru ks. Golędzinowskiego ustawiony zostałby kamień wraz z tablicą ze szkła hartowanego, natomiast na pozostałych skwerach planowane jest umieszczenie tablic z płyty poliwęglanowej zgodnych z Miejskim Systemem Informacji.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W mojej ocenie projekt jest warty realizacji, ponieważ upamiętnił by trzy postacie ważne dla Warszawy, a przede wszystkim dla dzielnicy Targówek. W przypadku postaci księdza Jana Ignacego Golędzinowskiego, zostanie on upamiętniony jako założyciel i pierwszy proboszcz Parafii Chrystusa Króla na Warszawskim Targówku. Jednocześnie był polskim patriotą oraz ofiarą hitlerowskiego obozu śmierci, który nigdy nie doczekał się grobu. Tablice takie pozwolą należycie upamiętnić postacie patronów, a jednocześnie będą miały walor edukacyjny. Mogą one stanowić symboliczne miejsca do składania kwiatów w przypadku obchodów rocznic.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Kamień z tablicą ze szkła hartowanego

- wykonanie dokumentacji projektowej obiektu małej architektury: 20 400 zł

- wykonanie tablicy z podwójnego hartowanego bezpiecznego szkła laminowanego czterowarstwowego, z nadrukiem wewnątrz 9 600 zł

- wykonanie upamiętnienia (czyli podstawy pod kamień, dojścia do kamienia, jednorazowe umycie kamienia oraz nałożenie powłoki anty-grafiti) 30 000 zł

- oznakowanie projektu 150 zł

Łącznie: 60 150 zł2.Tablica MSI w formie płyty poliwęglanowej (50 x 50cm) z nadrukowanym tekstem wraz z ilustracją x 2: 3 000 złRAZEM: 63 150 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 65
64 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki