Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2022-04-29 11:10:15
Powrót do projektu

Chcemy więcej dzikości! Utworzenie stref dzikiej przyrody w parkach miejskich

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
10 wybranych parków miejskich w różnych dzielnicach Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie w wybranych parkach stref dzikiej przyrody, czyli miniaturowych (20x20 metrów) obszarów, gdzie natura rządzi się sama. Nie kosimy, nie grabimy liści, nie przycinamy krzewów i drzew. Absolutne minimum ingerencji, a w zamian maksimum korzyści - wzmocnienie bioróżnorodności i zachowanie ciągłości procesów przyrodniczych.
Opis projektu:
Strefy dzikiej przyrody to miejsca, w których dbamy o dzikie życie. Powstaną w 10 wybranych warszawskich parkach miejskich, które mają największy potencjał zachowania i wspierania bioróżnorodności.Projekt zakłada:

1. Przeprowadzenie prac badawczych, mających na celu inwentaryzację miejsc przyrodniczo cennych w wybranych warszawskich parkach. W wyniku tych badań wytypowane zostaną dokładne lokalizacje stref.

2. Wyznaczenie stref dzikiej przyrody, spełniających następujące założenia:

- obszar co najmniej 20x20 metrów, wyłączony z funkcji rekreacyjnej oraz z zabiegów ogrodniczych (poza niezbędnymi, zapewniającymi bezpieczeństwo)

- granice oznaczone naturalną barierą dla psów (chrust, wiklina)

- tablice informacyjne dla mieszkańców

3. Zorganizowanie dla Mieszkańców Warszawy spacerów edukacyjnych (jeden dla każdej z lokalizacji), na których specjaliści opowiedzą o ciekawych gatunkach występujących w danej strefie.Projekt łączy podejście badawcze oraz edukacyjne, a wyznaczone enklawy przyrodnicze staną się ważnym elementem ekosystemu miasta. Będzie to krok w kierunku bardziej zrównoważonej relacji człowieka z miejską przyrodą.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wbrew pozorom, w parkach miejskich jest wiele miejsc ciekawych i cennych przyrodniczo. Są niedoceniane, często niezauważone, a bywa także, że nieumyślnie niszczone. Warto o nie zadbać, ochronić - i lepiej poznać. Takie małe mateczniki mogą stać się 'rozsadnikiem' lokalnych populacji różnych organizmów, stwarzając oazy dzikiej przyrody. W dobie kryzysu bioróżnorodności jest to działanie potrzebne i

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • zwierzęta i rośliny

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
200 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki