Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-01-21 13:35:46
Powrót do projektu

Naukowa Zabawa - zajęcia dla dzieci i wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej

status:


Projekt zakłada wyposażenie sali przeznaczonej do terapii integracji sensorycznej oraz zajęcia prowadzone pod opieką wykwalifikowanego terapeuty dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami procesów integracji sensorycznej.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul.Barcelońska 8

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 307 im.Jana III Sobieskiego w Warszawie, przy ul.Barcelońskiej 8


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Sala do terapii sensorycznej będzie dostępna dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Zajęcia będą się odbywać 5 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie pod opieką terapeuty przez cały rok szkolny z uwzględnieniem ferii, wakacji i dni wolnych od szkoły obowiązujących w SP nr 307.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest wyposażenie sali do terapii sensorycznej oraz zajęcia z terapeutą przez cały rok szkolny. Metoda przeznaczona jest min. dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), nadpobudliwych psychoruchowo, dzieci z Zespołem Aspergera.

Terapia metodą SI określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość funkcjonowania systemów sensorycznych.Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.jak reakcja mózgu na informacje otrzymywane z zewnątrz za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, słuchu, smaku czy dotyku.

Diagnozuje się coraz więcej dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Dzieci kwalifikujące się do terapii mają widoczne problemy ze sprawnością.Do listy potencjalnych oznak zaburzeń SI mozna zaliczyć problemy z nauką, trudności z pisaniem, czytaniem i liczeniem, problemy z koncentracją uwagi. Dzieci mogą mieć trudności w pisaniu i rysowaniu, szybko się męczą szczególnie przy wykonywaniu precyzyjnych zadań przy biurku. Pewna grupa dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w wieku szkolnym niechętnie uczestniczy w ruchowych zabawach i grach grupowych. W wieku szkolnym nadal widoczna jest wzmożona wrażliwość na niektóre bodźce sensoryczne takie jak jasne światło, ostre dźwięki , hałas na przerwie za oknem klasy, głos ,nagłe niespodziewane pogłaskanie po głowie. Pomóc może dzieciom z takimi problemami terapia integracji sensorycznej, którą chcemy im umożliwić.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zależy nam na tym, aby nasze dzieci były sprawne, zdrowe i szczęśliwe. Jest szansa, żeby im pomóc. Nasza szkoła dysponuje wyremontowaną salą, którą możemy przeznaczyć na salę terapii sensorycznej. . Jest to dla tych dzieci ogromna szansa, bowiem ich rodziców często po prostu nie stać na zajęcia w prywatnych placówkach. Każde dziecko ze wskazaniem do terapii SI powinno przynajmniej godzinę tygodniowo spędzić na sali.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Sprzęt do sali - 18.000 zł

System umożliwiający podwieszenie 7.000 zł

Koszt utrzymania sali (w tym sprzatania, mediów) oraz godziny pracy nauczyciela 100 zł x 15 godzin tygodniowo x 38 tygodni - 57.000zł


Całkowity koszt projektu: 82 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki