Wydział Inwestycji w Biurze Polityki Zdrowotnej - zmiany z 2022-04-29 10:47:48
Powrót do projektu

"Opiekujemy się z troską i dbamy o Twoją wrażliwość estetyczną" - wykonanie odnowienia elewacji budynków oraz ogrodzenia wokół Szpitala Bielańskiego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cegłowska 80
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka ew. nr 18/1, 18/2, 18/3, 18/4 obręb 7-05-01

Dysponent terenu: Szpital Bielański SPZOZ im. ks. J. Popiełuszki

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Wykonanie odnowienia elewacji budynków oraz naprawa ogrodzenia wokół Szpitala Bielańskiego.
Opis projektu:
Wykonanie odnowienia elewacji budynków oraz ogrodzenia wokół Szpitala Bielańskiego - odnowienie elewacji będzie polegało na położeniu nowej warstwy zewnętrznej, jednolitej dla wszystkich budynków, tworząc tym samym spójny wizerunek całego kompleksu wraz z realizowanym nowym skrzydłem szpitala.

W zakresie zadania także naprawa ogrodzenia wokół szpitala - rozbiórka istniejącego murku oporowego od ul. Marymonckiej, wykonanie nasadzeń krzewów, wykonanie nowych fundamentów, wymiana części przęseł oraz bram, pozostała część ogrodzenia - do odnowienia

dostępność projektu - całodobowo, wszyscy pacjenci, odwiedzający, okoliczni mieszkańcy

zamówienie publiczne (strona internetowa, BIP, 2022 r)
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Elewacja budynków A, B, C, D, E, F, G, H Szpitala Bielańskiego wykonana była w 2000 r. i przez minione 22 lata jej struktura była wielokrotnie naruszana. Obiekt znajduje się w okolicy silnie zadrzewionej, w której przebywają różnego rodzaju owady i ptaki, które tę elewację uznawały za miejsce odpowiednie do założenia gniazd. Wykonane były również nadbudowy budynków szpitala. Wszystkie ubytki zostały naprawione jednak z uwagi na upływ czasu kolorystyka zewnętrznej warstwy elewacji jest w miejscach napraw różna od podstawowej, którą również upływ czasu bardzo niekorzystnie zmieni istniejące ogrodzenie szpitala jest zniszczone, skorodowane i niekompletne, nie spełnia już ono swojej zasadniczej funkcji.

Mając na uwadze, że w 2022 r. zostanie oddany do użytkowania nowy budynek przy istniej starej części szpitala, właściwym byłoby, aby cały jego kompleks tworzył jednolity wizerunek i godną wizytówkę Warszawy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • służba zdrowia
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu, w tym odnowienie elewacji 8 budynków (położenie nowej warstwy zewnętrznej, jednolitej dla wszystkich budynków) oraz naprawa ogrodzenia wokół szpitala (rozbiórka istniejącego murku oporowego od ul. Marymonckiej, wykonanie nasadzeń krzewów, wykonanie nowych fundamentów, wymiana części przęseł oraz bram, pozostała część ogrodzenia - do odnowienia) wynosi 1 500 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 500 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki