Autor projektu - zmiany z 2016-02-23 11:58:57
Powrót do projektu

Nowości dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

status:


Zakup nowości książkowych i wznowień wydawniczych dla placówek Biblioteki.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.911539494991
szerokość geograficzna: 52.206456093559

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

ul. Ks.J. Chrościckiego 2

Istotne informacje o lokalizacji

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ul. Ks.J. Chrościckiego 2

w skład której wchodzą trzy placówki: Wypożyczalnia nr 30, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 i Czytelnia Naukowa nr VI.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Biblioteka czynna jest w godzinach od 10.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku. Czytelnia Naukowa w poniedziałki, środy i piątki od godziny 13.00 do 20.00, wtorek, czwartek i sobota od godziny 9.00 do 16.00.

Z biblioteki i czytelni mogą korzystać wszyscy na warunkach ujętych w regulaminie biblioteki. Zbiory biblioteki wypożyczane są bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.


Pełny opis projektu

Powiększenie księgozbioru biblioteki będzie służyć wszystkim grupom wiekowym, społecznym i zawodowym mieszkańców Włoch. Zakup nowości i wznowień wydawniczych ze wszystkich rodzajów literatury pozwoli zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Czytanie to proces poznawczy, umiejętność nabywana przez człowieka w procesie edukacji, to jeden z elementów rozwoju jednostki niezbędny w funkcjonowaniu osobistym, społecznym i kulturowym. Bardzo ważną instytucją publiczną popularyzującą tę formę kultury jest Biblioteka.

Włochy to obszar Warszawy, który rozwija się ostatnimi laty dość prężnie, powiększa się znacznie liczba mieszkańców dzielnicy. Aby umożliwić społeczeństwu stały wzrost poziomu kultury, niezbędne są środki materialne, miedzy innymi na czytelnictwo. Książki rozwijają intelektualnie, emocjonalnie pomagają poznawać i zrozumieć drugiego człowieka oraz świat.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Średnia cena książki to około 30 złotych x 700 - 800 tytułów.

Całkowity koszt to około 23.000 zł.


Całkowity koszt projektu: 23 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki