Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany - zmiany z 2022-04-25 12:55:37
Powrót do projektu

Remont schodów prowadzących do drogi wzdłuż koryta Rudawki przy Lesie Bielańskim

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zejście od ul. Podleśnej schodami do części ul. Tczewskiej biegnącej wzdłuż potoku Rudawki przy mostku/wejściu do Lasu Bielańskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt obejmuje wyremontowanie schodów prowadzących do drogi wzdłuż koryta Rudawki przy Lesie Bielańskim (ul. Tczewska) oraz zamontowanie przy nich drewnianej poręczy oraz podjazdu dla wózków, zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. eliminowania barier architektonicznych.
Opis projektu:
Projekt obejmuje wyremontowanie schodków - wymiana płyt lub zastosowanie innego materiału (do decyzji jednostki realizującej projekt), najlepiej gdyby nawiązywał do naturalnego, dzikiego charakteru otaczającej przyrody oraz zamontowanie poręczy z drewnianych kantówek, także pasujących do charakteru miejsca (bliskość terenu Natura 2000), obok koryta Rudawki przy Lesie Bielańskim, ul. Tczewska.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Potok Rudawki to nasze dziedzictwo narodowe. We wskazanym miejscu pozostaje on w swoim dzikim, naturalnym charakterze. Spotkać tu można rzadkie gatunki roślin i zwierząt związanych nie tylko z ekosystem wodnym. Ze względu na sąsiedztwo Lasu Bielańskiego (Natura 2000) wody Rudawki służą też zwierzętom leśnym, spotkać przy tym wodopoju można sarny, lisy, a z ptactwa - w tym roku obserwowaliśmy czaplę.

Z uwagi na to, że jest to bardzo ciekawe miejsce pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, prowadzące do wejścia do Lasu Bielańskiego, warto zadbać o detale i podnieść estetykę schodów, które bardzo szpecą jego obraz.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1 Wykonanie dokumentacji projektowej 12 300,00

2 Demontaż istniejących schodów 6 150,00

3 Roboty ziemne u kształtowanie ternu zapewniające odpowiedni spadek 4 920,00

4 Prace betoniarskie i zbrojenie 18 450,00

5 balustrady schodowe pochylni dla osób niepełnosprawnych 30 750,00

6 Renowacja podłoża, wykonanie trawnika 2 460,00

Razem 75 030,00

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
75 030,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • IMG_20200628_153052.jpg