Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej - zmiany z 2022-04-28 12:41:44
Powrót do projektu

"Z maseczką na twarzy - Praktyczne porady i wskazówki" Techniki i triki oddechowe oraz elementy auto-terapii oddechowej dla osób w maseczkach ochronnych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dystrybucja "PORADNIKA maseczkowego" zatytułowanego tak samo jak tytuł projektu dla mieszkańców Warszawy na terenie wszystkich dzielnic miasta, w szczególności w podmiotach leczniczych należących do m.st. Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu powstanie poradnik, zawierający informacje oraz przedstawienie graficzne technik prawidłowego, bardziej efektywnego i zdrowszego oddychania w maseczkach ochronnych noszonych w różnych sytuacjach, jak:

• „SMOG WARSZAWSKI”,

• wzmożone nasilenie chorób zakaźnych (COVID-19, grypa, inne infekcje wirusowe),

• przekroczenia norm jakości powietrza z rozmaitych powodów,

• ponadnormatywne zapylenie atmosfery, itp., itd.

Opis projektu:
W ramach projektu będzie przygotowana specjalna publikacja z formacie krótkiego i PRAKTYCZNEGO PORADNIKA w temacie zdrowszego, bardziej znośnego i prawidłowego korzystania z maseczek ochronnych.

Poradnik ten będzie napisany bardzo przystępnym językiem (pozbawionym m.in. slangu specjalistycznego, czy medycznego) i będzie z założenia adresowany dla każdego mieszkańca miasta zainteresowanego wyżej wymienioną tematyką.

Poradnik będzie zawierał informacje dotyczące technik oddechowych podczas noszenia maseczek ochronnych wraz z warstwą ilustracyjną, jak również informacje dotyczące: higieny w przypadku noszenia maseczek, właściwego doboru maseczek, postępowania w przypadku zauważenia negatywnych skutków noszenia maseczek. Poradnik zostanie wydany w nakładzie 10 tys. egzemplarzy i będzie nieodpłatnie dystrybuowany na terenie wszystkich dzielnic Warszawy, m.in. w miejskich podmiotach leczniczych, Urzędach Dzielnic, miejscach publicznego dostępu powiązanych z takimi misjami miasta jak profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia, czy pomoc społeczna (np. lokalne kluby seniora, lokalne DPS-y itd.).

Wersja elektroniczna poradnika zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu M. St. Warszawy.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W ramach nowych globalnych i masowych kataklizmów, klęsk żywiołowych i katastrof, takich jak np. Globalny Kryzys Klimatyczny, czy Pandemia Covid-19, mamy w niektórych krajach o niskiej tzw. dyscyplinie społecznej, w tym niestety w Polsce, na co dzień do czynienia ze złym i niebezpiecznym zdrowotnie zjawiskiem niewłaściwego noszenia maseczki w środkach komunikacji publicznej, szkołach i innego rodzaju pomieszczeniach i budynkach zaliczanych do tzw. miejsc użyteczności publicznej. Zjawisko to po częstokroć wynika z wielu praktycznych problemów oddechowych milionów ludzi w trakcie noszenia różnego rodzaju maseczek ochronnych. Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że oprócz wszechobecnego ostatnio wirusa SARS-Cov-2 w różnych wariacjach i mutacjach, ludzkość coraz częściej jest obarczona swego rodzaju ochronno-zdrowotną koniecznością noszenia maseczek ochronnych, chociażby ze względu na skażenie powietrza na obszarach miejskich, czego Polska i Warszawa są dobitnym przykładem na kontynencie europejskim.

Tym bardziej warto zwrócić tu uwagę, że gro osób noszących współcześnie maseczki ochronne nie jest w żaden sposób edukowana, czy też szkolona jak nie tylko maseczki poprawnie nosić, ale, co w kontekście tego projektu dużo istotniejsze, jakie techniki i triki oddechowe stosować aby noszenie maseczek było zarówno bardziej oddechowo efektywne, generalnie zdrowsze, jak i bardziej znośne i dające większy margines komfortu zarówno oddechowego, jak i psychicznego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • Auto-terapia oddechowa
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • Noszący maseczki ochronne

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu: • Koszty przygotowania, opracowania, druku i dystrybucji poradnika – będącego trwałym efektem projektu i zarazem produktem miejskim z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej: 26 300 zł + 2 000 zł (warstwa ilustracyjna - zdjęcia). • Rezerwa finansowa: 900 zł ŁĄCZNIE: 29 200 zł
110 000 zł, w tym 10 000zł (koszty autorskie + grafik), 100 000 zł (druk 10 tys. egz. x 10 zł)

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 29 200
110 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki