Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 13:25:41
Powrót do projektu

Plac zabaw przy przedszkolu 240 im. Polskich Olimpijczykówdla przedszkolaków

status:


Modernizacja placu zabaw i ogrodu, rewitalizacja i montaż nowych urządzeń przy przedszkolu 240 im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Marymonckiej 34

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.95908164978
szerokość geograficzna: 52.282862080336

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Marymoncka 34

Istotne informacje o lokalizacji

Plac zabaw znajduje się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przedszkole 240 im. Polskich Olimpijczyków jest publicznym przedszkolem, realizującym zasadę powszechnej dostępności, a więc dostępnym dla dzieci każdego mieszkańca Warszawy, spełniającego określone warunki sprecyzowane w zasadach naboru do przedszkoli w Warszawie. Wykwalifikowana kadra otacza opieką przedszkolaki w godzinach 7:00 - 17:30. Na terenie placu zabaw odbywają się pikniki otwarte dla społeczności lokalnej, imprezy sportowo-rekreacyjne, zawody sportowe dla przedszkolaków. Studenci AWF w ramach praktyk studenckich realizują tutaj również swoje zajęcia.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zmodernizowanie placu zabaw mieszczącego się w ogrodzie Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków - na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. Plac zabaw ma powierzchnię około 2600 m2. W ramach modernizacji planowane jest wyrównanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni oraz instalacja trwałego i estetycznego sprzętu terenowo-rekreacyjnego, dostępnego także dla niepełnosprawnych dzieci. Projekt zakłada remont piaskownicy i jej zadaszenie w postaci materiału rozpiętego na masztach. Planowane jest także wybudowanie mini miasteczka ruchu drogowego, umożliwiającego dzieciom naukę zasad poruszania się na drodze. Część ogrodzenia placu zabaw zostanie wyremontowana poprzez uzupełnienie podmurówki, wymianę uszkodzonych przęseł wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową. Wyrównana zostanie także nawierzchnia tarasu, dzięki czemu zostanie on udostępniony dzieciom, a zainstalowane na nim ławki umożliwią dzieciom odpoczynek. Projekt zakłada także zainstalowanie stojaków rowerowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aktywność fizyczna w wieku przedszkolnym jest nie tylko zalecana, ale stanowi jedną z podstawowych potrzeb rozwijającego się dziecka. Urządzenia i teren, na którym znajduje się plac zabaw i część ogrodowa nie był modernizowany od ponad 15 lat i wymaga rewitalizacji, która pozwoli w pełni wykorzystać przestrzeń w sposób adekwatny do potrzeb rozwojowych przedszkolaków zapewniając im pełne bezpieczeństwo.

Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią z trwałym, estetycznym sprzętem sportowo-rekreacyjnym będzie inspiracją do zabawy, podejmowania wysiłku ruchowego. Zaspokojenie potrzeby ruchu, przyniesie korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, a rodzice uświadomią sobie potrzebę aktywnego spędzania czasu z dziećmi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- urządzenia zabawowe - 120 000,00

- powierzchnia pod urządzenia - 120 000,00

- zadaszenie piaskownicy - 5 000

- stojaki rowerowe - 3 000

- ławki - 4 000

- ogrodzenie- 10 000,00

- miasteczko ruchu drogowego - 35 000,00

- wyrównanie terenu i nawierzchni tarasu - 15 000,00

- montaż urządzeń - 38 000,00


Całkowity koszt projektu: 350 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

konserwacja - 2000,00


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki