Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2016-04-27 15:13:24
Powrót do projektu

Społeczne Radio Internetowe

status:


Stworzenie radia internetowego na bazie radiowęzła szkolnego, dostępnego dla mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.030562520027
szerokość geograficzna: 52.296993529432

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Turmoncka 2 (Gimnazjum nr 144)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

RADIO INTERNETOWE DOSTĘPNE BĘDZIE DLA MIESZKAŃCÓW, A ZASADY KORZYSTANIA OKREŚLI REGULAMIN RADIA


Pełny opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA STWORZENIE STUDIA RADIOWEGO, ZAKUP SPRZĘTU WYMIENIONEGO W KOSZTORYSIE. STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM ZAKUP KONCESJI AUTORSKICH. PROJEKT UMOŻLIWI EDUKACJĘ MEDIALNĄ MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH BĘDZIE MIEJSCEM REALIZACJI PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH. PROJEKT MA NA CELU ROZWÓJ KREATYWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI OSÓB W NICH UCZESTNICZĄCYCH.

DOCELOWO STRONA INTERNETOWA WRAZ Z RADIEM MA PEŁNIĆ ROLĘ PORTALU KULTURALNEGO.

RADIO BĘDZIE PROWADZONE PRZEZ UCZNIÓW KTÓRZY OBECNIE PROWADZĄ RADIOWĘZEŁ, ALE RÓWNIEŻ BĘDĄ MOGŁY UCZESTNICZYĆ W NIM OSOBY SPOZA SZKOŁY.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W DZIELNICY I W SZKOŁACH NIE MA LOKALNEGO RADIA INTERNETOWEGO Z KTÓREGO MOGŁABY KORZYSTAĆ MŁODZIEŻ. REALIZACJA PROJEKTU POZWOLI NA UMOŻLIWIENIE ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ I KREATYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLEGO ORAZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH JAK RÓWNIEŻ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.PODNIESIENIE SAMOOCENY WŚRÓD MŁODYCH LUDZI BĘDĄCYCH CZĘŚCIĄ PROJEKTU WPŁYNIE POZYTYWNIE NA ICH DALSZE LOSY ŻYCIOWE.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

SPRZĘT:

LAPTOP-3000 ZŁ, ROUTER-1000 ZŁ, KONSOLA-1000 ZŁ, 3 MIKROFONY-1100 ZŁ, 4 PARY SŁUCHAWEK-800 ZŁ, OKABLOWANIE SPRZĘTÓW-500 ZŁ, WZMACNIACZ-2500ZŁ, 2 DYKTAFONY-500ZŁ, DRUKARKA-500ZŁ, MONITOR KOMPUTEROWY-1000ZŁ, EKRAN LCD+ODTWARZACZ-2500ZŁ

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ:

MATA WYCISZAJĄCA-500ZŁ, WYKŁADZINA-500ZŁ, SZAFKA ZAMYKANA-600ZŁ, BIURKO+4 KRZESŁA-1000ZŁ, OŚWIETLENIE-200ZŁ, TABLICA KORKOWA-100ZŁ, ZEGAR-80ZŁ, FARBY MALARSKIE-400ZŁ, WARSZTATY SZKOLENIOWE-3000ZŁ, ZAŁOŻENIE STRONY INTERNETOWEJ-2000ZŁ, OPŁATY KONCESYJNE: ZAIKS,STOART,SAWP,ZPAV-6000ZŁ


Całkowity koszt projektu: 28 780,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

NIE


Załączniki