Autor projektu - zmiany z 2022-01-25 23:52:13
Powrót do projektu

1000 ławet ławek dla Ursynowa

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała dzielnica. Na terenie całego Ursynowa, zgodnie z potrzebami zidentyfikowanymi przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy po ewentualnych konsultacjach z Urzędem Dzielnicy i radami seniorów.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
1
W Warszawie nadal brakuje miejsc, gdzie osoby starsze mogą usiąść w drodze do sklepu, apteki, przystanku czy podczas zwykłego spaceru. Ławki służą też spotkaniom młodzieży i rodzicom podczas spacerów z dziećmi.
Opis projektu:
Projekt polega na postawieniu na Ursynowie 2023 roku 1000 ławek w ramach projektu "Ławka warszawska". Ławki będą według wzorów ławki warszawskiej Zarządu Zieleni: http://zzw.waw.pl/2019/03/22/az-chce-sie-posiedziec-i-odpoczac-coraz-wiecej-lawek-warszawskich/Zgodnie ze standardami dostępności m.st. Warszawy (Zarządzenie Prezydenta nr 1682/2017) co najmniej 1/3 ławek ma posiadać oparcia i podłokietniki. Część ławek powinna zostać ustawiona w grupach.

Ponadto w Warszawie, na terenach parków, zieleńców, skwerów, zauważalna jest potrzeba wymiany istniejących ławek, które są w złym stanie technicznym lub nie spełniają standardów dostępności stąd wprowadzenie do założeń projektu wykonania wymiany do 350 sztuk istniejących ławek.W ramach projektu:

- poddanych wymianie zostanie ok. 150 ławek,

- w nowych lokalizacjach zamontowanych ok 650 sztuk

Łącznie: 1000 ławek.Proponuję postawić ławki we wszystkich dzielnicach, szczególnie tam, gdzie mieszka dużo osób starszych i obecnie brakuje ławek. W celu zbadania zapotrzebowania na ławki projekt przewiduje przeprowadzenie uzgodnienie lokalizacji ławek z dzielnicowymi radami seniorów.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
1
W Warszawie brakuje ławek. Potrzebne są one szczególnie osobom starszym i chorym, które mają trudności w chodzeniu. Ławki pozwalają na odpoczynek i nawiązywanie relacji sąsiedzkich. Zgodnie ze standardami dostępności m.st. Warszawy ławki powinny stanąć co 50 metrów w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego i co 100 metrów w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu pieszego. Projekt ma na celu systematyczną realizację standardów dostępności, co zapewni mieszkańcom możliwość odpoczywania w drodze do sklepu, apteki, przychodni, przystanku autobusowego czy podczas codziennego spaceru. Projekt ma na celu poprawę zdrowia mieszkańców i dostępności pieszej miasta.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 000 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki