Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami - zmiany z 2022-04-21 13:37:45
Powrót do projektu

PJUS TOUJOURS VIF - kursy języka migowego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kursy powinny być prowadzone w lokalach będących w dyspozycji miasta - dobór miejsc jest wtórny w stosunku do zainteresowaniaodbywać się w miejscu zorganizowanym przez firmę lub organizację która wygra przetarg i spełni kryteria realizacyjne. Oczywiście w przypadku, kiedy projekt zostanie wybrany w głosowaniu.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja na terenie m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu upamiętnić nieżyjącego już Karola Pjusa Nowakowskiego , Warszawiaka, artystę, działacza na rzecz osób głuchych Upamiętnienie Karola 'Pjusa' Nowakowskiego, wyjątkowego Warszawiaka, lokalnego patrioty, artysty i działacza na rzecz praw osób głuchych, poprzez . Autor projektu chcąc uczcić pamięć wspomnianego Warszawiaka zaproponował w ramach budżetu obywatelskiego ufundowanie kursów podstaw polskiego języka migowego (PJM) dla osób chętnych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.
Opis projektu:
Kurs podstaw PJM dla chętnych Warszawianek i Warszawiaków, obejmujący m.in. alfabet, cyfry / liczby, podstawowe słowa i zwroty przydatne w codziennej komunikacji. Kurs powinien zajmować nie więcej niż 10 zajęć (najlepiej zsynchronizowanych z semestrami nauki w szkołach i na uczelniach) po ok. 1h, kursy powinny być zorganizowane w różnych porach i lokalizacjach, aby umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie osóbw nich różnorodnej grupie Mieszkańców.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Osoby posługujące się PJM, pomimo rozwoju technologii pozwalającej komunikować się także w inne sposoby, spotykają się z barierami wynikającymi z braku znajomości PJM poza środowiskiem osób głuchych. Znajomość chociaż podstaw języka migowego pozwala na sprawne i dużo bardziej naturalne komunikowanie się z osobami posługującymi się PJM, na przykład osobom, które mogą spotykać je w życiu zawodowym (na przykład osób zajmujących się wszelkiego rodzaju obsługą klientów czy interesantów), a także tym, którzy takie osoby mają wśród swoich koleżanek i kolegów ze szkoły, uczelni czy pracy.Zajęcia powinny odbywać się w trybie stacjonarnym, ale proponuję uwzględnić również tryb zdalny w zależności od okoliczności (pandemia) lub inne ryzyka takie jak aktualna sytuacja.

Zajęcia powinny stymulować rozwój osobowy uczestników, kształtować kompetencje społeczne i zawodowe w zakresie poszerzenia umiejętności kontaktu z osobami niedosłyszącymi.

Rozpowszechnienie podstaw PJM pozwoli na pełniejszy udział osób posługujących się nim jako podstawowym narzędziem komunikacji w codziennym życiu Warszawy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • Warszawiacy i Warszawianki

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Grupa docelowa 100 mieszkanek/mieszkańców Warszawy. Uśredniony koszt kursu 20 zł za godzinę -10 godzin -200 złotych * 100 osób = 200.000 zł

Koszty pośrednie : koszt koordynacji zadania koordynator ewentualnie asystenci (około 7.000,00 zł ) , wynajem Sali (10.000 zł) , (woda, herbata, materiały organizacyjne ,biurowe 3.000,00 zł ) Łączna orientacyjna kwota 220.000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki