Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami - zmiany z 2022-04-25 11:49:27
Powrót do projektu

Pjus toujours vif - kursy kurs języka migowego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kursy powinny odbywać się w miejscu zorganizowanym przez firmę lub organizację która wygra przetarg i spełni kryteria realizacyjne. Oczywiście w przypadku, kiedy projekt zostanie wybrany w głosowaniu.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja na terenie m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu upamiętnić nieżyjącego już Karola Pjusa Nowakowskiego , Warszawiaka, artystę, działacza na rzecz osób głuchych Upamiętnienie Karola 'Pjusa' Nowakowskiego, wyjątkowego Warszawiaka, lokalnego patrioty, artysty i działacza na rzecz praw osób głuchych. Autor projektu chcąc uczcić pamięć wspomnianego Warszawiaka zaproponował w ramach budżetu obywatelskiego ufundowanie kursów podstaw polskiego języka migowego (PJM) dla osób chętnych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.
Opis projektu:
Kurs podstaw PJM dla chętnych Warszawianek i Warszawiaków, obejmujący m.in. alfabet, cyfry / liczby, podstawowe słowa i zwroty przydatne w codziennej komunikacji. Kurs powinien zajmować nie więcej niż 10 zajęć (najlepiej zsynchronizowanych z semestrami nauki w szkołach i na uczelniach) po ok. 1h, kursy powinny być zorganizowane w różnych porach i lokalizacjach, aby umożliwić uczestnictwo w nich różnorodnej grupie Mieszkańców.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Osoby posługujące się PJM, pomimo rozwoju technologii pozwalającej komunikować się także w inne sposoby, spotykają się z barierami wynikającymi z braku znajomości PJM poza środowiskiem osób głuchych. Znajomość chociaż podstaw języka migowego pozwala na sprawne i dużo bardziej naturalne komunikowanie się z osobami posługującymi się PJM, na przykład osobom, które mogą spotykać je w życiu zawodowym (na przykład osób zajmujących się wszelkiego rodzaju obsługą klientów czy interesantów), a także tym, którzy takie osoby mają wśród swoich koleżanek i kolegów ze szkoły, uczelni czy pracy.Zajęcia powinny odbywać się w trybie stacjonarnym, ale proponuję uwzględnić również tryb zdalny w zależności od okoliczności (pandemia) lub inne ryzyka takie jak aktualna sytuacja.

Zajęcia powinny stymulować rozwój osobowy uczestników, kształtować kompetencje społeczne i zawodowe w zakresie poszerzenia umiejętności kontaktu z osobami niedosłyszącymi.

Rozpowszechnienie podstaw PJM pozwoli na pełniejszy udział osób posługujących się nim jako podstawowym narzędziem komunikacji w codziennym życiu Warszawy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • Warszawiacy i Warszawianki

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu: Grupa docelowa 100 mieszkanek/mieszkańców Warszawy. Uśredniony koszt kursu 20 zł za godzinę -10 godzin -200 złotych * 100 osób = 200.000 zł Koszty pośrednie : koszt koordynacji zadania koordynator ewentualnie asystenci (około 7.000,00 zł ) , wynajem Sali (10.000 zł) , (woda, herbata, materiały organizacyjne ,biurowe 3.000,00 zł ) Łączna orientacyjna kwota 220.000,00 zł
opracowanie i dystrybucja materiałów informujących o kursie 500 złotych, kurs języka migowego 10 godzin stacjonarnie , koszt całego kursu na osobę 200 złotych , kwota łączna 60.000 zł

kurs języka migowego (10h stacjonarnie) 200 300 60000

wynajem sali (10 grup x 10 spotkań po 1h) 24.000 złotych

materiały szkoleniowe 25 złotych * liczba osób 300= 7500 złotych

napoje 5 zł * liczba osób 300 = 1500 złotych

Łączny koszt realizacji projektu 93.500 złotychSzacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki