Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami - zmiany z 2022-04-26 10:20:47
Powrót do projektu

Pjus toujours vif - kursy języka migowego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kursy powinny odbywać się w miejscu zorganizowanym przez firmę lub organizację która wygra przetarg i spełni kryteria realizacyjne. Oczywiście w przypadku, kiedy projekt zostanie wybrany w głosowaniu.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja na terenie m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu upamiętnić nieżyjącego już Karola Pjusa Nowakowskiego , Warszawiaka: wyjątkowego warszawiaka, artystę, działacza na rzecz osób głuchych Upamiętnienie Karola 'Pjusa' Nowakowskiego, wyjątkowego Warszawiaka,lokalnego patrioty, artysty patriotę i działacza na rzecz praw osób głuchych. Autor projektu chcąc uczcić pamięć wspomnianego Warszawiaka warszawiaka zaproponował w ramach budżetu obywatelskiego ufundowanie kursów podstaw polskiego języka migowego (PJM) , dla osób chętnych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.
Opis projektu:
Kurs podstaw PJM Polskiego Języka Migowego dla chętnych Warszawianek warszawianek i Warszawiakówwarszawiaków, obejmujący m.in. alfabet, cyfry / , liczby, podstawowe słowa i zwroty przydatne w codziennej komunikacji. Kurs powinien zajmować nie więcej niż będzie się składać z 10 zajęć ( najlepiej zsynchronizowanych z możliwością dopasowania jego czasu z semestrami nauki w szkołach i na uczelniach) po ok. 1h, kursy powinny być , uczelniach i osobami aktywnymi zawodowo ). Pojedyncze zajęcia mają trwać ok. 1 godziny zegarowej. Aby umożliwić skorzystanie z kursu różnorodnej grupie mieszkańców , powinny zostać zorganizowane w różnych porach dnia i lokalizacjach, aby umożliwić uczestnictwo w nich różnorodnej grupie Mieszkańców.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Osoby posługujące się PJM, pomimo rozwoju technologii pozwalającej komunikować się także w inne sposoby, spotykają się z barierami wynikającymi z braku znajomości PJM poza środowiskiem osób głuchych. Znajomość chociaż podstaw języka migowego pozwala na sprawne i dużo bardziej naturalne komunikowanie się z osobami posługującymi się PJM, na przykład osobom, które mogą spotykać je w życiu zawodowym (na przykład .Po ukończeniu kursu mieszkańcy mogą poszerzyć swoje kompetencje i możliwość komunikacji z osobami głuchymi. Może to być bardzo pomocna umiejętność dla osób zajmujących się wszelkiego rodzaju obsługą klientów czy interesantów), a także tym, którzy takie osoby mają . Dzięki kursowi wśród swoich koleżanek i kolegów ze szkoły, uczelni czy pracy może dojść do zmniejszenia bariery we wzajemnych relacjach i kontaktach z osobami głuchymi..Zajęcia powinny odbywać się w trybie stacjonarnym, ale proponuję uwzględnić również tryb zdalny w zależności od okoliczności (pandemia) lub inne ryzyka takie jak aktualna sytuacja.Zajęcia powinny stymulować rozwój osobowy uczestników, kształtować kompetencje społeczne i zawodowe w zakresie poszerzenia umiejętności kontaktu z osobami głuchymi i niedosłyszącymi. Rozpowszechnienie podstaw PJM pozwoli na pełniejszy udział osób posługujących się nim jako podstawowym narzędziem komunikacji w codziennym życiu Warszawyjest projektem mogącym zmniejszać i likwidować bariery międzyludzkie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:Warszawiacy
  • warszawianki i Warszawiankiwarszawiacy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
opracowanie i dystrybucja materiałów informujących o kursie 500 złotych, kurs języka migowego 10 godzin stacjonarnie , koszt całego kursu na osobę 200 złotych , kwota łączna 60.000 zł ,kurs języka migowego (10h stacjonarnie)200 300 60000*300zł= 60.000 zł , wynajem sali (10 grup x 10 spotkań po 1h)=24.000 złotych , materiały szkoleniowe 25 złotych * liczba osób 300=7500 złotych napoje 5 , napoje5 zł * liczba osób 300 = 1500 złotych ,Łączny koszt realizacji projektu wynosi 93.500 złotych



Szacunkowy koszt realizacji projektu: 300 000
93 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki