Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2022-03-23 15:44:54
Powrót do projektu

Rekreacja i zabawa w Zerzniu dla najmłodszych i tych starszych przy SP 109

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt zlokalizowany jest na terenie administrowanym przez Szkołę Podstawową Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie, co potwierdza oświadczenie Dyrekcji Szkoły, załączone do niniejszego wniosku.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach działań projektowych zostanie zmodernizowany teren istniejącego placu zabaw. Plan modernizacyjno-rozwojowy zakłada wymianę wyeksploatowanej nawierzchni syntetycznej oraz wykonanie bezpiecznej, syntetycznej nawierzchni we wschodniej części placu zabaw. Ponadto, zaplanowano przygotowanie zadaszenia przeciwsłonecznego części placu zabaw oraz jego oświetlenie, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z atrakcji znajdujących się na placu. Projekt przewiduje również instalację na placu zabaw dodatkowego urządzenia dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy, oraz montaż dodatkowych koszy na śmieci, zakup i ustawienie dodatkowych ławek zewnętrznych wokół placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń zieleni na terenie bezpośrednio przyległym do placu zabaw.

Opis projektu:
W ramach działań projektowych zostanie zmodernizowany teren istniejącego placu zabaw. Plan modernizacyjno-rozwojowy zakłada wymianę wyeksploatowanej nawierzchni syntetycznej oraz wykonanie bezpiecznej, syntetycznej nawierzchni we wschodniej części placu zabaw. Ponadto, zaplanowano przygotowanie zadaszenia przeciwsłonecznego części placu zabaw oraz jego oświetlenie, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z atrakcji znajdujących się na placu. Projekt przewiduje również instalację na placu zabaw dodatkowego urządzenia dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy, oraz montaż dodatkowych koszy na śmieci, zakup i ustawienie dodatkowych ławek zewnętrznych wokół placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń zieleni na terenie bezpośrednio przyległym do placu zabaw.Niezwykle ważnym elementem projektu jest utworzenie na terenie bezpośrednio sąsiadującym z placem zabaw Zielonego Zakątka relaksu dla mieszkańców dzielnicy. W ramach ww. zadania zostanie uprzątnięty i wyrównany teren oraz wytyczone ścieżki i miejsca pod nasadzenia roślin. Ścieżki wraz z mini-placykiem zostaną wyłożone kostką brukową. W centralnym miejscu Zakątka zaplanowano montaż stołu. Przy ścieżkach zostaną ustawione kolorowe ławki oraz kosze na śmieci. W założeniu, poza funkcją rekreacyjną, zielona strefa relaksu ma służyć również edukacji ekologicznej. Projekt zakłada bowiem nasadzenia roślinności charakterystycznej dla terenów nadwiślanych i przygotowanie oraz montaż specjalnych tablic informacyjnych, opisujące krótko poszczególne gatunki roślin.

Zmodernizowana i rozbudowana Strefa Rekreacji i Zabawy będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców dzielnicy przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 – 21.00
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
stniejący plac zabaw przy S.P. 109 na ul. Przygodnej na stałe wpisał się w krajobraz Wawra, stając się atrakcją dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Od pewnego czasu mieszkańcy okolicznych osiedli wskazują jednak na pilną potrzebę jego modernizacji i rozbudowy, służącej przede wszystkim poszerzeniu możliwości wykorzystania tego miejsca dla potrzeb rekreacji i zabawy, ale także budowy i wzmacnianie więzi sąsiedzkich w ramach lokalnej społeczności. Z jednej strony bowiem, szybki rozwój dzielnicy spowodował zauważalny wzrost liczby młodych rodzin z małymi dziećmi, którzy poszukują ciekawych oraz bezpiecznych i wygodnych form spędzania wolnego czasu ze swoimi pociechami. Z drugiej zaś strony, Wawer cierpi na deficyt kameralnych, a jednocześnie estetycznych i atrakcyjnych miejsc użyteczności publicznej, w których młodzież oraz starsi mieszkańcy mogliby na świeżym powietrzu spotykać się z rodziną czy znajomymi lub po prostu odpocząć.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt techniczny - 5 000 zł

Wymiana nawierzchni (w tym wywóz, utylizacja, korytowanie, reprofilacja podbudowy, dowóz i montaż) 390 m2 x 700 zł -273 000 zł

Huśtawka SWING 1 szt. - 8 000 zł

Kosze ażurowe w części zwią zanej z placem zabaw 2 szt. x 1 500 zł - 3 000 zł

Ławki wolnostojące w części związanej z placem zabaw 4 szt. x 2 500 zł - 10 000 zł

Remont ogrodzenia 30 mb x 1 230 zł - 36 900 zł

Oświetlenie placu zabaw lampy 2 szt x 3 000zł - 6 000 zł

Zadaszenie żagiel 20 000 zł

Nasadzenia 6 500 zł

Stół tęcza 3 500 zł

Kosze na śmieci 9 szt. x 1 500 zł - 13 500 zł

Ławka tęczowa zakręcona - 2 500 zł

Ławka tęczowa z oparciem - 3 100 zł

Rośliny - 2 500 zł

Etykiety - 2 000 zł

Nawierzchnia utwardzona, przepuszczalna (płyty betonowe imitujące drewno i żwirowo-gliniasta) w tym korytowanie, podbudowa, obrzeża, wywóz ziemi itp ok. 50 m2 x 200 zł -

10 000 zł

Tablica BO 2023 - 1 000 zł

Tablica regulaminowa - 1 000 zł

Utrzymanie w pierwszym roku po wykonaniu 6 000 zł

SUMA 413 500 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 281 990
413 500,20 00

Dokumenty

Załączniki
  • SP 109 załączniki.pdf