Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-16 10:56:10
Powrót do projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów

status:


Projekt poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż Grójeckiej i Banacha. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

1) przejścia i przejazdy wzdłuż Grójeckiej przez : Daleką, Baśniową, Winnicką, Opaczewską (x2), Włodarzewską. ,

2) przejście i przejazd wzdłuż Banacha przez Pasteura

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników - non-stop.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, zachowana zostanie też ciągłość nawierzchni. Dotyczy to przejść i przejazdów wzdłuż Banacha przez Pasteura oraz wzdłuż Grójeckiej przez Daleką, Radomską, Baśniową, Winnicką, Opaczewską (obie jezdnie), Włodarzewską (wyniesienie dostosowane do ruchu autobusowego - o większej nośności). Póki co takie rozwiązanie wdrożono tylko na skrzyżowaniu z Harfową.Wyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku.Wybrane zostały przejścia wzdłuż Grójeckiej ze względu na duże natężeniu ruchu - zarówno pieszego, jak i rowerowego (prowadzi tędy jedna z niewielu tras rowerowych przez tory kolejowe). Obecne rozwiązania nie zapewniają bezpieczeństwo - przykładowo, na przejazdach przez Korotyńskiego i Opaczewską dochodziło już do najechań na rowerzystów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ułatwi korzystanie z przejść osobom mniej sprawnych ruchowo i poprawi jakość trasy rowerowej z Ochoty do Włoch.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wyniesienie przejść i przejazdów: średnio 32,5 tys. zł*. x 6 7 lokalizacji = 195 227,5 tys. złMocniejsza podbudowa na Włodarzewskiej - dodatkowe 4 tys. złRazem: 199 231,5 tys. zł* Na podstawie zweryfikowanego kosztorysu projektu do BP 2016 - BPA.XVIII.I.P/199/15.ELE (Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci Załuskich) koszt wyniesienia przejścia i przejazdu wynosi: wyniesienie przejścia - 10 tys. zł; dostosowanie odwodnienia - 25 tys. zł; oznakowanie drogowe pionowe - 6 tys. zł; oznakowanie poziome - 4 tys. zł. W przypadku przejść i przejazdów, których dotyczy projekt, można przyjąć, że konieczność dostosowania odwodnienia występuje w co drugim przypadku.


Całkowity koszt projektu: 199 000231 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • przyklady-wyniesione_przejazdy.pdf