Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-05-11 11:09:23
Powrót do projektu

Poznaj lokalny biznes na Zielonym Ursynowie

status:


Na Ursynowie działa wielu lokalnych przedsiębiorców. Często nie znają siebie nawzajem i mają trudność w dotarciu do okolicznych mieszkańców. Warto zmienić ten stan rzeczy poprzez przeprowadzenie spotkań networkingowych, podczas których każdy z przedsiębiorców mógłby zaprezentować siebie szerzej mieszkańcom. Mogłoby to zaowocować również nawiązaniem współpracy miedzy lokalnymi firmami.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Spotkania mogłyby odbyć się w jednym z lokali Urzędu Dzielnicy. Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica przy ulicy Kajakowej 10

Istotne informacje o lokalizacji

Zielony Ursynów. Spotkania mogłyby odbyć się w jednym z lokali Urzędu Dzielnicypowstającego Domu Kultury, biblioteki, czy też restauracji lub kawiarni jeśli udostępnią nieodpłatnie przestrzeń.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • inna
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Spotkania odbywałyby się regularnie raz w miesiącu w wybrany dzień tygodnia po południu i skupiając najprawdopodobniej około 100 osób. Wstęp byłby wolny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. Koordynatorem prowadzącym zapisy mógłby być Sebastian Kęciek, Krzysztof Bajkowski, jak również obowiązek prowadzenie zapisów i reklamowania wydarzenia mógłby przypaść na firmę wyłonioną do realizacji projektu.


Pełny opis projektu

Na Ursynowie działa wielu lokalnych przedsiębiorców. Często nie znają siebie nawzajem i mają trudność w dotarciu do okolicznych mieszkańców. Warto zmienić ten stan rzeczy poprzez przeprowadzenie spotkań networkingowych, podczas których każdy z przedsiębiorców mógłby zaprezentować siebie szerzej mieszkańcom. Mogłoby to zaowocować również nawiązaniem współpracy miedzy lokalnymi firmami.Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu 10 spotkań networkingowych dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Spotkania te byłby doskonałą okazją do wymiany zaufanych kontaktów w ramach sesji networkingowych oraz służyłyby poznania nowych osób w ramach naszej społeczności lokalnej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jest to istotne dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, ponieważ ludzie na dużych osiedlach często nie znają siebie nawzajem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychCałkowity koszt projektu 20 000 zł 15 000 - wynagrodzenie ekspertów prowadzących spotkania networkingowe 5 000 - koszty organizacyjne (kawa i herbata). W przypadku udostępnienia sali przez Urząd brak kosztów lokalowych

 wynajęcie sali: 3 000,00 zł;

 ekspert/eksperci: 9 000,00 zł;

 catering: 750 zł;

 reklama: 2 300,00 zł;

 materiały biurowe: 3 500,00 zł


Całkowity koszt projektu: 18 550,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki