Koordynator w Zespole Żłobków - zmiany z 2016-04-07 12:17:29
Powrót do projektu

„Szkoła dla Rodziców ” warsztaty umiejętności wychowawczych w Żłobku Nr 50 ul. Nowogrodzka 75

status:


Stając się rodzicem nie wiemy co nas czeka. Wiedza „babć” nie jest wystarczająca i profesjonalna. Zmieniły się czasy i wychowanie. Trzeba dać rodzicom wsparcie w postaci wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i konkretnych rozwiązań.

Projekt - cykl warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci do lat 4 z zagwarantowaną opieką dla dzieci podczas spotkań.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.992606580257
szerokość geograficzna: 52.224193399689

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Nowogrodzka 75

Istotne informacje o lokalizacji

Żłobek mieści się w jednym skrzydle Domu Małego Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt adresowany jest do kobiet w ciąży i ich partnerów, rodziców, samotnych matek i ojców dzieci od urodzenia do 4 r. ż , rodziców zastępczych lub adopcyjnych, jak również rodzin niewydolnych wychowawczo pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie wychowania małego dziecka.

Warunkiem uczestnictwa będzie kolejność zgłoszeń na dane warsztaty – przewiduje się listę osób rezerwowych, Max. wielkość grupy – 16osób.

Warsztaty to spotkania sobotnio-niedzielne po 4godziny prowadzone przez 2 specjalistów dla 2grup w Żłobku Nr 50 ul. Nowogrodzka 75 . Zagwarantowana opieka dla dzieci- po zgłoszeniu takiej potrzeby.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada realizację 10 cykli warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci , którzy czują potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, nie radzą sobie ze swoimi dziećmi, maja obawy, że nie są dość dobrymi rodzicami itp.

W szczególności to projekt dla rodziców, samotnych matek i ojców dzieci od urodzenia do 4 r. ż , rodziców zastępczych lub adopcyjnych, jak również rodzin niewydolnych wychowawczo pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy,

Każdy cykl to 16h spotkania sobotnio -niedzielne dla 2 grup max. 16 osobowych (ze względu na komfort uczestników ) . Podczas warsztatów (jeśli rodzice zgłoszą taka potrzebę) dzieci uczestników mają zagwarantowaną opiekę i posiłek. Grupa dziecięca - max. 16 dzieci.

Tematyka warsztatów to przede wszystkim wyjście od praw dziecka, zapoznanie ze stadiami rozwoju dziecka, stawianie dziecku granic na poszczególnych etapach rozwoju, radzenie sobie z agresją oraz emocjami (własnymi i dziecka) , efektywną komunikacje po wychowanie bez przemocy.

Jak pokazują dzisiejsze media świadomość rodziców na temat wychowywania dzieci jest zróżnicowana - ze skrajności w skrajność. Dlatego tak ważne jest by dać rodzicom wiedzę, wsparcie i narzędzia by byli pewniejsi w tym co robią . Bo rodzicielstwo to nie jest pozwalanie na wszytko, kupowanie coraz to droższych zabawek czy włączenie telewizora, lecz towarzyszenie i wspieranie dziecka w rozwoju, bycie przykładem i akceptacja dziecka takim jakie jest. Jak mawiał nasz wieszcz "Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. " i my dorośli powinniśmy to wiedzieć i uwzględniać w procesie wychowania. A wychowanie zaczyna się od urodzenia., a nie wieku 1,5roku, "bo przecież ono nic nie rozumie" - to rodzic nie rozumie, jak się rozwija i funkcjonuje dziecko i należy im to uświadamiać chociażby w postaci takich warsztatów. Wtedy dzieci i rodzice będą szczęśliwsi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ten jest wynikiem obserwacji rodzin z małymi dziećmi , doświadczeń z pracy zawodowej oraz sytuacji codziennych na ulicach, w sklepach itp.

Zdarza się , że rola rodzica nas przerasta. Dziecko, które miało być naszym aniołkiem jest niesforne, a my nie radzimy sobie z jego zachowaniami. Dlaczego? Dlatego, ze brakuje nam profesjonalnej wiedzy na temat etapów rozwoju dziecka oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

Warsztaty te maja pomóc rodzicom zrozumieć jakie mechanizmy rządzą zachowaniami dzieci oraz nauczyć ich radzenia sobie w konkretnych sytuacjach. Ważnym elementem warsztatów jest zagwarantowanie profesjonalnej opieki dla dzieci uczestników co daje im poczucie bezpieczeństwa.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

4 SPECJALISTÓW prowadzących cykl warsztatów dla grup +program zajęć+ przygotowanie treści materiałów do druku - ok. 45000zł

Koszty zapewnienia opieki dla dzieci uczestników (4 wykwalifikowane opiekunki na każde spotkanie) – ok. 20000zł

Tablica Flip chart 2szt +mazaki+ papier – ok. 1000zł

Stół bankietowy składany przenośny 10szt.– ok. 1500zł

Krzesła rozkładane 30szt – ok. 1500zl

Kredki +flamastry+ papier +art. plastyczne dla dzieci– ok. 1500zł

Materiały drukowane dla uczestników – ok. 2500zł

Art., higieniczne dla uczestników + środki do sprzątania – ok. 1500zł

Kawa, herbata, woda, dla uczestników i dzieci– ok.1500zł

Koszty przygotowania posiłków dla uczestników i dzieci lub catering - 10000zł

Koszty sprzątania + ochrony+ osoba nadzorująca lokal– ok. 8000zł.

Koszty eksploatacyjne (woda, prąd)- szacunkowo ok. 2000zł


Całkowity koszt projektu: 96 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki