Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-05-06 13:03:23
Powrót do projektu

Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą

status:


Ścianki wspinaczkowe (kilka poziomów trudności) wraz z wykonaniem utwardzenia placu, wieszaków, ławek oraz zasadzeniem krzewów i drzew.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Wilczy Dół 4 (Pływalnia)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

obiekt ogólnodostępny, otwarty w godzinach: 6.00-22.00


Pełny opis projektu

ścianki wspinaczkowe (kilka poziomów trudności), łamane, ustawione w kształt podkowy przeznaczone do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Budowa ścianek powinna obejmować również przygotowanie terenu pod ich budowę oraz wykonanie infrastruktury w postaci wieszaków ubraniowych oraz ławek. Do kompleksowego zagospodarowania terenu niezbędne będzie zasadzenie krzewów, drzew ozdobnych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

brak tego typu obiektów w Dzielnicy Ursynów - Kabaty, obiekt będzie doskonałym uzupełnieniem pobliskiej pływalni oraz położonego obok wielofunkcyjnego boiska.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

ogólny koszt ok. - 120tyś 120890

- wykonanie, montaż ścianek - 65tyś.

- uzbrojenie terenu - 20tyś

- wykonanie ławek, wieszaków - 15tys

- wykonanie nasadzeń krzewów i drzew - 12tyś

- przygotowanie dokumentacji, projektu - 8tyś


Całkowity koszt projektu: 120 121 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki