Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-04-29 12:12:10
Powrót do projektu

Dziecko i sztuka - kontynuacja

status:


Projekt ma skutkować zainteresowaniem dzieci sztuką i kierować małego człowieka ku własnej twórczej działałnosci, uprawianej dla przyjemności i wzbogacajacej osobowość. Pobudza kreatywność dziecka oraz zaprasza rodziców do angażowania się w życie kulturalne najmłodszych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.982376635075
szerokość geograficzna: 52.199583556091

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Korotyńskiego 3

Istotne informacje o lokalizacji

Przedszkole nr 255 Korotyńskiego 3, 02-121 Warszawa.


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • dorośli
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt realizowany będzie w każdą środę miesiąca, w godzinach od 8:45 do 11:00. Uczestnikiem może być każde dziecko (z opiekunem) nieuczęszczające do przedszkola, które w tym dniu zechce wziąć udział w przedmiotowym projekcie.Dziecko będzie miało możliwość udziału w różnorodnych formach artystycznych odbywających się na terenie Przedszkola (teatrzyki,koncerty muzyczne,zajęcia plastyczne)wpłynie to na zintegrowanie dzieci nieuczęszczających do środowiska przedszkolnego.


Pełny opis projektu

Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci oraz ich rodziców. Projekt przewiduje organizowanie około czterech przedstawień teatralnych w miesiącu na terenie przedszkola. Przedstawiania będą realizowane przez profesjonalnych aktorów oraz muzyków. Dodatkowo dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w koncertach muzyki poważnej,zajęciach plastycznych,zabawach z rówieśnikami w salach oraz w ogrodzie przedszkolnym.

Adresatami projektu są dzieci z przedszkola oraz ich opiekunowieCele projektu:

- wprowadzenie dziecka w świat sztuki i rozumienia języka sztuki,

- umożliwienie dziecku obcowania ze sztuką, pięknem oraz harmonią,

- zachęcenie dziecka do samodzielnej twórczości artystycznej,

- umożliwienie dzieciom wyrażenia własnych przeżyć,

- wzbogacenie wyobraźni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dziecko w kontakcie ze sztuką ma możliwość doznania wielu estetycznych wrażeń, obcując z codziennym otoczeniem.

Sztuka, działając kształtem i dźwiękiem na dziecko i jego wyobraźnie, staje się bogatym źródłem jego inwencji twórczej i przeżyć estetycznych. Odpowiednio zorganizowany i prowadzony kontakt ze sztuką zapewni dzieciom zadowolenie z własnych działań oraz sprawi, że będzie ono miało potrzebę poszukiwania i zdobywania nowych wiadomości z różnych dziedzin życia. Dzięki kontaktów z grupa rówieśniczą adept będzie miał okazję do rozwijania kompetencji-nawiązywania kontaktów interpersonalnych z dziećmi i pracownikami przedszkola.dziecko będzie miało okazję wdrożyć się do warunków panujących w przedszkolu -poprzez poznanie sal zabaw,ogrodu przedszkolnego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt zakupu usług aktorskich oraz muzycznych - 25000 PLN/10 miesięcy


Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • taje141217_154.JPG
 • bc205-P1193104.JPG
 • taje150603_078.JPG
 • JJT52477.jpg
 • taje150603_078.JPG
 • taje150603_023.JPG