Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2016-06-09 14:22:44
Powrót do projektu

Zakup nowości wydawniczych dla filii Biblioteki Publicznej na Bródnie Podgrodzie

status:


Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych dla 2 filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, znajdujących się na Bródnie Podgrodzie.

Zasilą zbiory w/w placówek.


Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Krasnobrodzka 11

Istotne informacje o lokalizacji

Dotyczy placówek: BD 65 i W 60 (Krasnobrodzka 11)


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakupione nowości wydawnicze ( książki - także literatura obcojęzyczna ) zasilą księgozbiory placówek bibliotecznych na Bródnie Podgrodzie. Będą mogli z nich korzystać wszyscy, którzy są już użytkownikami Biblioteki Publicznej oraz którzy nimi zostaną. Dostępność zbiorów bibliotecznych wyznaczają godziny pracy biblioteki ( PON.-PT. 10.00-19.00 oraz dodatkowo czytelnia naukowa I w soboty 9.00-15.00). Wypożyczanie jest bezpłatne, wydanie karty bibliotecznej i karta również.


Pełny opis projektu

Uzyskane środki zostaną podzielone pomiędzy filie Biblioteki Publicznej na terenie Bródna Podgrodzie: BD 65 - dla dzieci i młodzieży oraz W 60 - dla dorosłych i młodzieży. Wśród zakupionych nowości wydawniczych znajdą się także książki obcojęzyczne. Dobór zakupowanych pozycji będzie związany z potrzebami grup użytkowników, które korzystają z usług w/w filii bibliotecznych oraz profilem ich gromadzenia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Bibliotekę Publiczną na Targówku odwiedza rocznie ok. 30 000 użytkowników ( w 2015 r zanotowano 285 477 odwiedzin i wypożyczono 390 674 książek, filmów, czasopism i audiobooków itp.). Biblioteka jest instytucją mocno zakorzenioną w środowisku lokalnym i dla niego działającą. Potwierdziły to badania Urzędu Dzielnicy Targówek z 2015 r. Znaczące zmiany budżetu z 2011 r zaowocowały drastycznym spadkiem kwoty funduszy na zakup nowości wydawniczych ( w 2010 r zakupiono 17 919 egz., ale już w następnych latach: 2014 r - tylko 4461 egz., 2015 r - 5011 egz.). Stan ten utrzymuje się. Czytelnicy wciąż zgłaszają potrzebę zakupu większej ilości nowości wydawniczych i popierają nasze starania w tym kierunku. Projekt ten to szansa na zdobycie dodatkowych funduszy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- nowości książkowe dla dzieci i młodzieży - 12 000 (ok. 400 egz.)

- nowości książkowe dla dorosłych - 24 000 (ok. 800 egz.)

- literatura obcojęzyczna - 4 000 ( ok. 130 egz.)

- szacowany koszt oznakowania: 2461 zł – naklejki, 500 zł pieczątki (2 sztuki), 1200 zł tablica informacyjna (2 sztuki).


Całkowity koszt projektu: 40 00044 161,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki