Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-16 11:30:26
Powrót do projektu

Akademia Szkraba

status:


Cykl ogólnorozwojowych spotkań dla dzieci w wieku 1,5 – 3 lat wraz z opiekunami, prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę.

Dzieci uczestniczą w różnorodnych formach aktywności, stymulując rozwój poznawczy i społeczno – emocjonalny.

Podczas zajęć Rodzice (opiekunowie) mają możliwość obserwacji swojego dziecka, pogłębienia wzajemnych relacji oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami zajęć.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.229603886604
szerokość geograficzna: 52.257771862032

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Przedszkole nr 259, Plac Wojska Polskiego 18, 05-075 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Dobra lokalizacja.

Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Nr 259, w nowoczesnym budynku położonym w zaciszu osiedla mieszkalnego.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia przeznaczone są dla: chętnych dzieci w wieku 1,5 – 3 lata wraz z Rodzicami (Opiekunami).

Sposób realizacji projektu: Cykl 20 zajęć po 1h każde spotkanie, odbywających się 2x w miesiącu w sobotę w godzinach przedpołudniowych, w okresie IX. 2017– VI 2018r.

Zgłoszenia przyjmowane drogą elektroniczną, potwierdzone telefonicznie.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 15 dzieci

Liczba grup w trakcie realizacji projektu: 2


Pełny opis projektu

Zajęcia ogólnorozwojowe zapewniające dzieciom możliwość harmonijnego rozwoju, wczesną edukację oraz społeczny rozwój w grupie rówieśników.

W ramach zajęć uczestnicy będą:

- uczyć się prostych piosenek, wierszyków ,rymowanek i zabaw paluszkowych,

- wykonywać różnorodne ćwiczenia umuzykalniające,

- grać na prostych instrumentach (grzechotki, dzwoneczki, tamburyn, kastaniety itp.),

- wykonywać ćwiczenia ruchowe z użyciem szarf, woreczków, piłek itp.

- wykonywać różnorodne prace plastyczne przy użyciu takich materiałów jak kredki, farby plakatowe i akwarele, klej, glina, papier kolorowy, plastelina, masa solna i inne,Zajęcia będą miały ściśle określoną strukturę, zapewniając tym samym dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Podczas zajęć wykorzystywane będą elementy następujących metod:

- Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

- P.Dennisona,

- Integracji sensorycznej,

- Logorytmiki,

- Pedagogiki Zabawy,

- Dobrego Startu,

- M.Montessori,

- bajkoterapii,

- samodzielnych doświadczeń.

Zajęcia odbywać się będą w miłym i przyjaznym środowisku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja cyklu zajęć przyniesie korzyści dla wszystkich uczestniczących w nich dzieci i rodziców.

Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość:

- uczestniczyć w różnorodnych formach aktywności, tj. zabawach ruchowych, plastycznych, rytmicznych itp,

- doświadczać różnorodnych bodźców związanych z integracją sensoryczną,

- uczyć się zasad panujących w grupie,

- pogłębiać swoje relacje z opiekunami,

- nawiązywać nowe znajomości,

- rozwijać swoją samodzielność.

Podczas zajęć Rodzice (opiekunowie) będą mieli możliwość:

- obserwacji zachowań swoich dzieci na tle grupy rówieśniczej,

- poznania różnorodnych potrzeb dzieci,

- uzyskania wsparcia w zakresie profesjonalnej porady ze strony specjalisty prowadzącego zajęcia,

- wymiany doświadczeń z innymi Rodzicami (opiekunami).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynagrodzenie osoby prowadzącej: 5200zł (130 zł /1h)

Wynagrodzenie osoby sprzątającej: 2000zł (50zł /1 h)

Plakaty i ulotki – 300zł

Pomoce dydaktyczne:

* materiały plastyczne (lista w załączniku): 2830zł3715zł

*sprzęt sportowy i instrumenty muzyczne (lista w załączniku): 5030zł5480zł


Całkowity koszt projektu: 15 36016 695,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki