Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-21 18:22:13
Powrót do projektu

Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach

status:


Budowa dwóch odcinków dróg dla rowerów przy ulicach Kasprowicza i Marymonckiej, przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania na zjeździe z mostu Północnego, wyniesienie przejścia i przejazdu przez ul. Książąt Mazowieckich i ulepszenie piaszczystej nawierzchni na niebieskim szlaku rowerowym przez Las Młociński.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.935880541801
szerokość geograficzna: 52.298646155954

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Ul. Marymoncka (odc. Marymoncka 127 - Lindego)

Ul. Kasprowicza (odc. Przy Agorze - Nocznickiego)

Skrzyżowanie ul. Farysa / Trasa Mostu Północnego

Skrzyżowanie ul. Książąt Mazowieckich / Trasa Mostu Północnego

Las Młociński (Las Nowa Warszawa)

Istotne informacje o lokalizacji

Pasy drogowe ulic Kasprowicza, Marymonckiej i Trasy Mostu Północnego;

droga gruntowa na działce 19/2 z obrębu 7-13-05, w razie potrzeby poszerzona o fragment działki 1/2 z tego samego obrębu.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny 24 h/dobę.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje następujące elementy:1. Budowę dwóch krótkich odcinków dróg dla rowerów, uzupełniających spójność sieci tras rowerowych:a. po północnej stronie ul. Kasprowicza od ul. Przy Agorze do Nocznickiego,b. po zachodniej stronie ul. Marymonckiej od stacji paliw przy Marymonckiej 127 do ul. Lindego.Odcinki te połączą istniejące ścieżki rowerowe, zapewniając ich ciągłość i ograniczając potrzebę wielokrotnego przejeżdżania na drugą stronę jezdni przy podróżach wzdłuż ul. Marymonckiej czy Kasprowicza.2. Zalegalizowanie kontraruchu rowerowego na jezdni obsługującej stację paliw przy Marymonckiej 127. Zmiana organizacji ruchu zapewni połączenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego i proponowanej wyżej drogi dla rowerów.3. Korekta niebezpiecznego skrzyżowania dróg dla rowerów w rejonie zjazdu z mostu Północnego na ul. Farysa. Obecnie wzajemna widoczność rowerzystów jadących z mostu i z południa jest ograniczona przez ścianę tunelu. W załączniku przedstawiam dwa warianty rozwiązania, obejmujące odsunięcie ruchu rowerowego od ściany i umieszczenie lustra drogowego.4. Wyniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów po południowej stronie Trasy Mostu Północnego przez ul. Książąt Mazowieckich oraz usunięcie "muld" na ścieżce rowerowej. Pierwotnie przejście to i przejazd miały być objęte sygnalizacją z sąsiedniego skrzyżowania Książąt Mazowieckich i Zgrupowania AK Kampinos, ale sygnalizacja okazała się nieefektywna i została wyłączona. Ze względu na znaczną odległość od skrzyżowania proponuję potraktować przejście i przejazd jako niezależne i zapewnić bezpieczeństwo poprzez ich wyniesienie do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.5. Ulepszenie nawierzchni drogi leśnej w Lesie Młocińskim (Nowa Warszawa) w ciągu niebieskiego szlaku rowerowego, na odcinku o uregulowanym stanie prawnym. Obecnie szlak ten jest bardzo piaszczysty. O ile sprawny młody rowerzysta na rowerze górskim poradzi sobie, to dla rodzin z dziećmi czy osób starszych drogi te są w zasadzie nieprzejezdne. Ze względu na funkcję drogi pożarowej, ulepszenie nawierzchni powinno zostać wykonane zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od Lasów Miejskich, tak by okazjonalny wjazd cięższych pojazdów nie zniszczył nawierzchni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Proponowane odcinki nowych dróg dla rowerów i inne rozwiązania uzupełnią sieć tras rowerowych, poprawiając jej funkcjonalność, spójność, bezpośredniość, atrakcyjność i bezpieczeństwo. Poprawią warunki do korzystania z roweru jako środka transportu, tworząc alternatywę dla samochodów osobowych czy zatłoczonej komunikacji miejskiej. Wyniesione przejście poprawi także bezpieczeństwo pieszych.Poprawa nawierzchni drogi pożarowej stworzy możliwości rekreacji na terenie Lasu Młocińskiego dla osób, dla których był on dotychczas niedostępny. Ułatwi dojazd rowerem mieszkańcom Bielan do Kampinoskiego Parku Narodowego, a mieszkańcom Łomianek i Dąbrowy Leśnej - do metra Młociny. Stworzy to alternatywę dla dojazdów samochodem zatłoczonymi ulicami Pułkową czy Wólczyńską.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa (280 + 80) = 360 mb drogi dla rowerów x 500 zł/mb = 180 tys. złBudowa wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów z przebudową odwodnienia: 2 x 45 tys. zł = 90 tys. złBudowa drogi pożarowej w Lesie Młocińskim (konstrukcja wg wymagań Lasów Miejskich - w załączeniu): 880 mb x 200 zł/mb = 176 złInne: tabliczki "nie dotyczy rowerów" na jezdni serwisowej, lustro drogowe: 4 tys. złDokumentacja techniczna: 20 tys. złRazem: 470 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 470 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Wrzeciono_i_Mlociny-plan.jpg
  • zjazd_z_mostu_na_Farysa-warianty.pdf
  • konstrukcja_nawierzchni-Lasy_Miejskie.pdf
  • prezentacja.pdf