Autor projektu - zmiany z 2016-03-12 22:31:57
Powrót do projektu

Yes, We Can - szkolne spotkania o demokracji

status:


Projekt uzupełnia szkolny program nauczania o demokracji i partycypacji. Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w szkole zostanie wzmocniony poprzez spotkania z idolami młodzieży (Youtuberzy, dziennikarze) i autorytetami (ikony walki o demokrację)działaczami demokracji lokalnej, których działania pokazująaktywność pokazuje, jak istotna jest demokracja i partycypacja społeczna w codziennym życiu. Cel - aktywizowanie młodzieży, wzmocnienie świadomości społecznej.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.019952769857
szerokość geograficzna: 52.201304025401

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Stary Mokotów Rejon B

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt powinien ma być realizowany docelowo w 15 szkołach na Starym Mokotowie - 5 gimnazjach i 10 szkołach ponadgimnazjalnych. Pozostałe szkoły w miarę dostępu do technologii komunikacyjnych (telekonferencje np. Skype) będą mogły również włączyć się do Szkoły podzielone są na prowadzące spotkania (gospodarze, Rejon B) oraz biorące udział w spotkaniach za pomocą technologii komunikacyjnych (systemy telekonferencyjne).Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez udział mieszkańców - ogólnodostępnośćProjekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczęszczającej do szkół na Mokotowie oraz do mieszkańców Warszawy. Gospodarzami spotkań będą Gimnazjum im. Tadeusza Reytana, VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana, XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego. Na terenie tych szkół odbędą się spotkania z zaproszonymi gośćmi i dyskusja. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) i platformy komunikacyjnej w spotkaniach udział wezmą uczniowie innych mokotowskich szkół (na podstawie zgłoszenia w terminie określonym przez wykonawcę). Spotkania i dyskusja będą przekazywane na żywo poprzez media strumieniowe (technologia live streaming) dzięki czemu będą ogólnodostępne. Nagrania będzie można zobaczyć na kanale Youtube projektu.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczęszczającej do szkół na Starym Mokotowie. Będzie realizowany na terenie zainteresowanych szkół. Bezpośrednie uczestnictwo w projekcie szkół powinno następować w drodze kolejności zgłoszenia. Pośrednie (za pomocą technologii komunikacyjnej i informacyjnej - TIK) w terminie określonym przez wykonawcęMokotowie oraz do mieszkańców Warszawy. Gospodarzami spotkań będą Gimnazjum im. Tadeusza Reytana, VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana, XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego. Na terenie tych szkół odbędą się spotkania z zaproszonymi gośćmi i dyskusja. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) i platformy komunikacyjnej w spotkaniach udział wezmą uczniowie innych mokotowskich szkół (na podstawie zgłoszenia w terminie określonym przez wykonawcę). Spotkania i dyskusja będą przekazywane na żywo poprzez media strumieniowe (technologia live streaming) dzięki czemu będą ogólnodostępne. Nagrania będzie można zobaczyć na kanale Youtube projektu.


Pełny opis projektu

Uczniowie wskazują, że tradycyjne metody nauczania o demokracji są mało efektywne. Ma to przełożenie na realne zaangażowanie społeczne młodzieży. Jednocześnie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna to osoby, które urodziły się już w demokratycznej Polsce i nie mają możliwości empirycznego porównania demokracji niewystarczające dla zainteresowania ich tematem. Empiryczne poznanie zagadnienia jest sposobem na uzupełnienie wiedzy szkolnej, pobudza młodzież do podejmowania działań ukierunkowanych na partycypację społeczną i budowę demokracji od dołu. Gimnazjaliści i uczniowie ponadgimnazjalni urodzili się w demokracji i nie mogą jej porównać do innych ustrojów. Celem projektu jest uświadomienie uczniom w jaki sposób tego, jak demokracja przekłada się na ich codzienne życie i jak mogą uczestniczyć w życiu społecznym w swojej dzielnicy oraz poza nią. Poprzez spotkania i dyskusję z idolami młodzieży - Youtuberzy, dziennikarzami, autorytetami walczącymi o demokrację przed 1989 rokiem (np. zamieszkującymi dzielnicę) lub osobami, które zamieszkują w dzielnicy, a angażują się społecznie (osoby działające lokalnie) młodzież w sposób namacalny może poznać ich doświadczenia i porozmawiać o interesujących ich aspektach demokracji (np. wolność słowa w Internecie, lokalne inicjatywy, samorządność etc.). Spotkania podzielone są na trzy zakresy tematyczne reprezentowane przez:1) youtubera (rówieśnik młodzieży, posiadający ok. milion subskrypcji), którego działanie wynika z wolności słowa w Internecie2) dziennikarz/reporter wojenny, który zajmie się tematem demokracji w krajach objętych konfliktami3) osoba działająca na rzecz społeczności lokalnej przedstawi tematykę partycypacji społecznej, samorządności, budowy demokracji oddolnieZagadnienia demokracji będą obejmować fundamentalne zasady demokracji: suwerenności narodu, pluralizmu, trójpodziału władz, państwa prawa, konstytucjonalizmu, przedstawicielstwa (reprezentacji), ograniczonych rządów większości /rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości.Podczas spotkań wykorzystywana będzie wiedza na temat miejsc i instytucji związanych z walką o demokrację , jak i demokratycznym Państwem na Starym Mokotowie - np. areszt śledczy na Rakowieckiej, gmachy instytucji państwowych, ale i instytucje państwowe, kluby dyskusyjne czy , działające w dzielnicy organizacje pozarządowe etc. Efektem spotkań będzie przygotowanie przez uczniów projektów dotyczących demokracji oraz międzyszkolna dyskusja. Jednocześnie spotkania takie byłyby udostępniane Spotkanie będzie miało charakter uczestnictwa bezpośredniego i interaktywnego (dyskusja na miejscu i dzięki udostępnieniu on-line za pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej TIK dla innych zainteresowanych szkół . Uczniowie tych szkół będą brali dzięki TIK czynny udział w dyskusji/ poprzez platformę do komunikacji -telekonferencja i chat/) oraz pośredniego poprzez media strumieniowe i dostęp do przekazu w bibliotekach. Efektem spotkań-przygotowanie przez uczniów projektów partycypacji społecznej. Zostaną nagrodzone wspólnym spacerem po dzielnicy lub grą miejską. Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie zwiększają wiedzę o demokracji, zmobilizują się do działania na rzecz jej rozwoju, zdobędą niezbędne na rynku pracy kompetencje technologiczne (innowacyjność projektu).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na poziomie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzież posiada już podstawową wiedzę na temat demokracji. Dzięki działalności samorządów szkolnych może zrozumieć praktyczne aspekty demokracji. Jednak aby efektywnie zaktywizować uczniów do działania potrzebne są zewnętrzne (pozaszkolne i pozarodzinne) autorytety, które zachęcą i zainteresują młodzież tematem. Możliwość dzielenia się "spotkaniem" z innymi szkołami poprzez TIK wzmacnia element interaktywności nauki i pobudza do dyskusji międzyszkolnej, wzmacnia też kompetencje technologiczne uczniów. Stary Mokotów pełen jest miejsc związanych z walką o demokrację i jej „wdrażaniem” . Ulica Rakowiecka, - areszt śledczy, gmachy ministerstw, wojska etc. na Rakowieckiej działające organizacje pozarządowe czy pomoc sąsiedzka to świadectwa historii i codzienność demokratycznego państwa. Stanowią namacalny walor poznawczy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budżet zakłada organizację 9 spotkań zorganizowanych docelowo dla ok. 15 szkół, w tym:1) Przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz o demokracji i scenariuszy lekcji (merytoryczne i elektroniczneoraz ankiety ewaluacyjnej (dwa warianty dla gimnazjów i liceów) - 10000 zł Wynagrodzenia dla zaproszonych gości - 25000 zł Instalacja bezpłatnego oprogramowania TIK do komunikacji - 20000

2) Całkowite wynagrodzenie dla prelegentów i koszty dojazdu - 18000 zł

3) Całkowite wynagrodzenie dla moderatora dyskusji - 3600 zł

4) Zakup 3 kamer internetowych - szerokokątna full HD - 1500 zł

5) 3 Routery LTE - 1800 zł

6) Internet bezprzewodowy (3 karty) - 600 zł

7) 9 mikrofonów i mikser z wejściem komputerowym - 900 zł

8) Obsługa TIK i instalacja darmowego oprogramowania do telekonferencji w szkołach-gospodarzach i zapewnienie sprawnej łączności z pozostałymi szkołami uczestniczącymi + live streaming - 4500 zł

9) Spacer po dzielnicy / gra miejska o demokracji dla uczniów - 2500
Całkowity koszt projektu: 55 00043 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki