Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-11 16:40:39
Powrót do projektu

Yes, We Can - szkolne spotkania o demokracji

status:


Projekt uzupełnia szkolny program nauczania o demokracji i partycypacji. Tradycyjny sposób przekazywania wiedzy w szkole zostanie wzmocniony poprzez spotkania z idolami młodzieży (Youtuberzy, dziennikarze) i działaczami demokracji lokalnej, których aktywność pokazuje, jak istotna jest demokracja i partycypacja społeczna w codziennym życiu. Cel - aktywizowanie młodzieży, wzmocnienie świadomości społecznej.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.019952769857
szerokość geograficzna: 52.201304025401

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Rejon B

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt ma być realizowany docelowo w 15 szkołach na Mokotowie - gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Szkoły podzielone są na prowadzące spotkania (gospodarze, Rejon B) oraz biorące udział w spotkaniach za pomocą technologii komunikacyjnych (systemy telekonferencyjne).Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez udział mieszkańców - ogólnodostępnośćProjekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczęszczającej do szkół na Mokotowie oraz do mieszkańców Warszawy. Gospodarzami spotkań będą Gimnazjum im. Tadeusza Reytana, VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana, XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego. Na terenie tych szkół odbędą się spotkania z zaproszonymi gośćmi i dyskusja. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) i platformy komunikacyjnej w spotkaniach udział wezmą uczniowie innych mokotowskich szkół (na podstawie zgłoszenia w terminie określonym przez wykonawcę). Spotkania i dyskusja będą przekazywane na żywo poprzez media strumieniowe (technologia live streaming) dzięki czemu będą ogólnodostępne. Nagrania będzie można zobaczyć na kanale Youtube projektu.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczęszczającej do szkół na Mokotowie oraz do mieszkańców Warszawy. Gospodarzami spotkań będą Gimnazjum im. Tadeusza Reytana, VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana, XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego. Na terenie tych szkół odbędą się spotkania z zaproszonymi gośćmi i dyskusja. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) i platformy komunikacyjnej w spotkaniach udział wezmą uczniowie innych mokotowskich szkół (na podstawie zgłoszenia w terminie określonym przez wykonawcę). Spotkania i dyskusja będą przekazywane na żywo poprzez media strumieniowe (technologia live streaming) dzięki czemu będą ogólnodostępne. Nagrania będzie można zobaczyć na kanale Youtube projektu.


Pełny opis projektu

Uczniowie wskazują, że tradycyjne metody nauczania o demokracji są niewystarczające dla zainteresowania ich tematem. Empiryczne poznanie zagadnienia jest sposobem na uzupełnienie wiedzy szkolnej, pobudza młodzież do podejmowania działań ukierunkowanych na partycypację społeczną i budowę demokracji od dołu. Gimnazjaliści i uczniowie ponadgimnazjalni urodzili się w demokracji i nie mogą jej porównać do innych ustrojów. Celem projektu jest uświadomienie uczniom tego, jak demokracja przekłada się na ich codzienne życie i jak mogą uczestniczyć w życiu społecznym w swojej dzielnicy oraz poza nią. Poprzez spotkania i dyskusję z idolami młodzież może poznać ich doświadczenia i porozmawiać o interesujących ich aspektach demokracji. Spotkania podzielone są na trzy zakresy tematyczne reprezentowane przez:1) youtubera (rówieśnik młodzieży, posiadający ok. milion subskrypcji), którego działanie wynika z wolności słowa w Internecie2) dziennikarz/reporter wojenny, który zajmie się tematem demokracji w krajach objętych konfliktami3) osoba działająca na rzecz społeczności lokalnej przedstawi tematykę partycypacji społecznej, samorządności, budowy demokracji oddolnieZagadnienia demokracji będą obejmować fundamentalne zasady demokracji: suwerenności narodu, pluralizmu, trójpodziału władz, państwa prawa, konstytucjonalizmu, przedstawicielstwa (reprezentacji), ograniczonych rządów większości /rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości.Podczas spotkań wykorzystywana będzie wiedza na temat miejsc i instytucji związanych z walką o demokrację i demokratycznym Państwem na Mokotowie - np. areszt śledczy na Rakowieckiej, instytucje państwowe, kluby dyskusyjne, działające w dzielnicy organizacje pozarządowe. Spotkanie będzie miało charakter uczestnictwa bezpośredniego i interaktywnego (dyskusja na miejscu i dzięki udostępnieniu on-line za pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej TIK dla innych zainteresowanych szkół / poprzez platformę do komunikacji -telekonferencja i chat/) oraz pośredniego poprzez media strumieniowe i dostęp do przekazu w bibliotekach. Efektem spotkań-przygotowanie przez uczniów projektów partycypacji społecznej. Zostaną nagrodzone wspólnym spacerem po dzielnicy lub grą miejską. Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie zwiększają wiedzę o demokracji, zmobilizują się do działania na rzecz jej rozwoju, zdobędą niezbędne na rynku pracy kompetencje technologiczne (innowacyjność projektu).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na poziomie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzież posiada już podstawową wiedzę na temat demokracji. Dzięki działalności samorządów szkolnych może zrozumieć praktyczne aspekty demokracji. Jednak aby efektywnie zaktywizować uczniów do działania potrzebne są zewnętrzne (pozaszkolne i pozarodzinne) autorytety, które zachęcą i zainteresują młodzież tematem. Możliwość dzielenia się "spotkaniem" z innymi szkołami poprzez TIK wzmacnia element interaktywności nauki i pobudza do dyskusji międzyszkolnej, wzmacnia też kompetencje technologiczne uczniów. Mokotów pełen jest miejsc związanych z walką o demokrację i jej „wdrażaniem” - areszt śledczy, gmachy ministerstw, działające organizacje pozarządowe czy pomoc sąsiedzka to świadectwa historii i codzienność demokratycznego państwa. Stanowią namacalny walor poznawczy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budżet zakłada organizację 9 spotkań zorganizowanych docelowo dla ok. 15 szkół, w tym:1) Przygotowanie materiałów edukacyjnych o demokracji i scenariuszy lekcji oraz ankiety ewaluacyjnej (dwa warianty dla gimnazjów i liceów) - 10000 zł

2) Całkowite wynagrodzenie dla prelegentów i koszty dojazdu - 18000 zł

3) Całkowite wynagrodzenie dla moderatora dyskusji - 3600 zł

4) Zakup 3 kamer internetowych - szerokokątna full HD - 1500 zł

5) 3 Routery LTE - 1800 zł

6) Internet bezprzewodowy (3 karty) - 600 zł

7) 9 mikrofonów - 900 zł

8) 3 miksery z wejściem komputerowym - 450 zł

8) Obsługa TIK i instalacja darmowego oprogramowania do telekonferencji w szkołach-gospodarzach i zapewnienie sprawnej łączności z pozostałymi szkołami uczestniczącymi + live streaming - 6000 zł

9) Spacer po dzielnicy / gra miejska o demokracji dla uczniów - 2500 zł
Całkowity koszt projektu: 45 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Zalacznik1_zasady demokratyczne.docx
  • Zalacznik2_TIK w projekcie wytyczna.docx