Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2016-03-17 10:57:07
Powrót do projektu

"Bezpieczny spacer!" - budowa chodnika przy ul. Wałuszewskiej (od ul. Ołówkowej do ul. Bohaterów)

status:


Projekt zakłada wybudowanie ok. 450m chodnika o szerokości 1m przy ul. Wałuszewskiej oraz przejścia dla pieszych na wysokości przystanku autobusowego "Wałuszewska" (kier. pętla Białołęka Dworska) przy ul. Bohaterów.

Ma to poprawić bezpieczeństwo i komfort pieszych poruszających się tym fragmentem drogi, gdzie obecnie nie ma nawet bezpiecznego pobocza.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.991933345795
szerokość geograficzna: 52.342785761313

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Wałuszewska - między ul. Ołówkową a ul. Bohaterów

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Wałuszewska - jej południowa strona, na odcinku od przejścia dla pieszych przy ul. Ołówkowej do wysokości przystanku autobusowego (kier. pętla Białołęka Dworska) przy ul. Bohaterów, tren w całości należący do m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • rodziny z dziećmi
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny, służący wszystkim mieszkańcom okolicy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę ok. 450m chodnika o szerokości 1m z kwadratowych płyt betonowych oraz ułożenie krawężnika oddzielającego chodnik od jezdni.

Do tego dojdzie utworzenie przejścia dla pieszych łączącego nowy chodnik z przystankiem autobusowym "Wałuszewska" (kierunek pętli Białołęka Dworska).

Fragment planowanego odcinka budowy chodnika będzie wymagał wykarczowania części terenu przy skrzyżowaniu ulic Ołówkowej i Wałuszewskiej.

Chodnik znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz zachęci do częstszych spacerów w tej ładnej, graniczącej z lasem okolicy.

Utworzenie przejścia dla pieszych pozwoli na bezpieczne przebycie dość ruchliwego skrzyżowania ulic.

Warto podkreślić, iż ulica jest oświetlona, a latarnie stoją po tej stronie ulicy Wałuszewskiej, po której miałaby powstać powyższa inwestycja.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wybrany fragment ulicy Wałuszewskiej nie posiada chodnika ani nawet bezpiecznego pobocza dla pieszych. Niestety odcinek prostej drogi skłania wielu kierowców do jeżdżenia tamtędy z bardzo dużą prędkością, co stanowi wysokie zagrożenie dla idących skrajem asfaltu. Do tego dochodzą licznie poruszające się tamtędy samochody ciężarowe.

Spacer z małymi dziećmi lub z wózkiem to ogromny stres dla idących ulicą rodziców.

Warto podkreślić, iż na tym odcinku ul. Wałuszewskiej mieści się przedszkole, w okolicznych domach mieszkają dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 110, a ulicą porusza się wiele osób zmierzających na spacer do lasu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

budowa chodnika wraz z ułożeniem krawężnika - 90 000 zł

utworzenie przejścia dla pieszych - 1 750 zł

wykarczowanie fragmentu terenu (ok. 30m2) - 1 500 zł

przygotowanie projektu - 3 000 zł


Całkowity koszt projektu: 96 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty odśnieżania


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

  • Chodnik_Waluszewska_mapa.png