Wydział Dróg i Infrastruktury_Bia - zmiany z 2016-04-18 10:01:57
Powrót do projektu

"Bezpieczny spacer!" - budowa chodnika przy ul. Wałuszewskiej (od ul. Ołówkowej do ul. Bohaterów)

status:


Projekt zakłada wybudowanie ok. 450m chodnika o szerokości 1m przy ul. Wałuszewskiej chodnika o szer. 1,5m i dług.: ok. 50m przy ul. Ołówkowej, ok. 435m przy ul Wałuszewskiej i ok. 20m przy ul. Bohaterów i chodnika o szer. 2m i dług. ok. 15. przy ul. Bohaterów oraz przejścia dla pieszych na wysokości przystanku autobusowego "Wałuszewska" (kier. pętla Białołęka Dworska) przy ul. Bohaterów.

Ma to poprawić bezpieczeństwo i komfort pieszych poruszających się tym fragmentem drogi, gdzie obecnie nie ma nawet bezpiecznego pobocza.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.991933345795
szerokość geograficzna: 52.342785761313

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Wałuszewska - między ul. Ołówkową a ul. Bohaterów

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Wałuszewska - jej południowa strona, na odcinku od przejścia dla pieszych przy ul. Ołówkowej do wysokości przystanku autobusowego (kier. pętla Białołęka Dworska) przy ul. Bohaterów, tren w całości należący do m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • rodziny z dziećmi
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny, służący wszystkim mieszkańcom okolicy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę ok. 450m chodnika o szerokości 1m z kwadratowych płyt betonowych oraz ułożenie krawężnika oddzielającego chodnik od jezdni.wybudowanie chodnika przy ul. Wałuszewskiej oraz przejścia dla pieszych na wysokości przystanku autobusowego "Wałuszewska" (kier. pętla Białołęka Dworska) przy ul. Bohaterów polegające na:

wykonaniu chodnika w ul. Ołówkowej na długości ok. 50m o normatywnej szerokości 1,5m

wykonaniu chodnika w ul. Wałuszewskiej na długości ok. 435m o normatywnej szerokości 1,5m

wykonaniu chodnika w ul. Bohaterów na długości ok. 20m o normatywnej szerokości 1,5m oraz długości ok. 15m o normatywnej szerokości 2m.

łączna powierzchnia chodnika wyniesie ok. 810 m2

Do tego dojdzie utworzenie przejścia dla pieszych łączącego nowy chodnik z przystankiem autobusowym "Wałuszewska" (kierunek pętli Białołęka Dworska).

Fragment planowanego odcinka budowy chodnika będzie wymagał wykarczowania części terenu przy skrzyżowaniu ulic Ołówkowej i Wałuszewskiej.

Chodnik znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz zachęci do częstszych spacerów w tej ładnej, graniczącej z lasem okolicy.

Utworzenie przejścia dla pieszych pozwoli na bezpieczne przebycie dość ruchliwego skrzyżowania ulic.

Warto podkreślić, iż ulica jest oświetlona, a latarnie stoją po tej stronie ulicy Wałuszewskiej, po której miałaby powstać powyższa inwestycja.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wybrany fragment ulicy Wałuszewskiej nie posiada chodnika ani nawet bezpiecznego pobocza dla pieszych. Niestety odcinek prostej drogi skłania wielu kierowców do jeżdżenia tamtędy z bardzo dużą prędkością, co stanowi wysokie zagrożenie dla idących skrajem asfaltu. Do tego dochodzą licznie poruszające się tamtędy samochody ciężarowe.

Spacer z małymi dziećmi lub z wózkiem to ogromny stres dla idących ulicą rodziców.

Warto podkreślić, iż na tym odcinku ul. Wałuszewskiej mieści się przedszkole, w okolicznych domach mieszkają dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 110, a ulicą porusza się wiele osób zmierzających na spacer do lasu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychbudowa chodnika wraz z ułożeniem krawężnika - 90 000 zł utworzenie przejścia dla pieszych - 1 750 zł wykarczowanie fragmentu terenu (ok. 30m2) - 1 500 zł przygotowanie projektu - 3 000

Dokumentacja techniczna - 20 000,00 zł

Roboty ziemne - 6 000,00 zł

Wycinka drzew krzewów -2000,00 zł

Roboty brukarskie - 81 000,00 zł

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowania - 2 000,00 zł

Roboty wykończeniowe - 25 000,00 zł

Nadzór inwestorski - 2 000,00 zł

Koszt oznakowania Budżetu Partycypacyjnego - 1 000,00zł

WARTOŚĆ BRUTTO - 139 000,00
Całkowity koszt projektu: 96 250139 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty odśnieżania, sprzątania


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

  • Chodnik_Waluszewska_mapa.png