Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów - zmiany z 2016-05-09 12:07:07
Powrót do projektu

Kulturalny Wilanów - znaczy też czysty Wilanów

status:


Ulica Przyczółkowa jest główną ulicą prowadzącą zwiedzających do Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, spacerujących mieszkańców(także z psami) oraz dzieci w drodze do szkoły. Ilość ich stale rośnie. 12 koszy na śmieci na odcinku pomiędzy ulicami Europejska - Cendrowskiego jest niezbędnych dla utrzymania czystości i estetyki miejsca kultury i życia.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.08686208725
szerokość geograficzna: 52.160459493968

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Ulica ulicy Przyczółkowa na odcinku pomiędzy Ulul. Europejską a ulicą Cendrowskiego. (przy stacji Statoil) do ul. Cendrowskiego (przy światłach skrzyżowania z al. Wilanowską).

Istotne informacje o lokalizacji

Kosze na śmieci i pojemniki z workami na psie odchody zlokalizowane przy chodniku wzdłuż ulicy Przyczółkowej na odcinku pomiędzy ul. Europejską (przy stacji Statoil) do ul. Cendrowskiego (przy światłach skrzyżowania z al. Wilanowską).


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kosze na nieczystości oraz pojemniki z bezpłatnymi torebkami na psie odchody stoją całą dobę, właściciele psów, spacerowicze i zwiedzający są zobowiązani do uprzątnięcia nieczystości. Służby porządkowe w porozumieniu z Władzami Dzielnicy zabezpieczają regularne cotygodniowe(najlepiej po weekendzie) a w okresie letnim 2-3 razy w tygodniu opróżnianie pojemników i uzupełnianie rolek torebek.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje zainstalowanie 12 6 koszy na śmieci oraz 6 stacji (pojemników z bezpłatnymi torebkami) na psie odchody w alejce spacerowej przy ul. Przyczółkowej - na odcinku ul. Europejska i Cendrowskiego. Kosze te usytuowane są w odległości od siebie około 100 metrów. Dodatkowo umieszczenie znaków informacyjnych w formie plakiety kwadratowej z napisem: "Jestem kulturalny - nie śmiecę". Projekt wsparty działaniami edukacyjnymi w szkołach w Dzielnicy, na stronie Urzędu Dzielnicy i w Informatorze Wilanowskim.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Turyści i mieszkańcy spacerujący oraz dzieci i młodzież idąca do/z szkoły nie mają w tej chwili możliwości zachowania się kulturalnego - posprzątania po sobie czy swoich zwierzętach. Problem ten wymaga zdecydowanych działań, zwłaszcza w dzielnicy, która ze względu na zabytki jest wizytówką dla Warszawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychZakup i montaż jednego kosza betonowego na śmieci wraz ze stacją (pojemnikiem metalowym z torebkami na psie odchody)- koszt 670 zł X 6 sztuk = 4020 zł Zakup i montaż jednego kosza betonowego - koszt 551 zł X 6 sztuk = 3306 zł Zakup i montaż znaku informacyjnego - koszt 50 zł X 12 = 600 zł Zakup worków na psie odchody do stacji - koszt pakietu 100 szt. 32 zł X 6 stacji = 191 zł

6 x kosz betonowy ośmiokątny 50l (cena zakupu, dostawy, ustawienia. rocznej eksploatacji)

= 6 388,92 zł brutto

Koszt oznakowania (naklejki-trybiki) 6 koszy = 147,60 zł brutto

ŁĄCZNY KOSZT PROJEKTU (zakup, dostawa, montaż, oznakowanie oraz roczna eksploatacja)

= 6 536,52 zł brutto
Całkowity koszt projektu: 6 388,92

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty opróżniania i uzupełniania worków przez Zarząd Oczyszczania Miasta.

Koszt rocznej eksploatacji 6 koszy: 3 285,00 zł brutto (opróżnianie 1 raz dziennie)


Całkowity koszt eksploatacji: 4 1003 285,00 zł

Załączniki