Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-01-25 13:41:40
Powrót do projektu

Budowa miejsc postojowych przy al. KEN w Warszawie

status:


Budowa około 70 miejsc postojowych w obrębie 1-10-22 w Warszawie w dzielnicy Ursynów przy al. KEN 57 i 55 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.04504108429
szerokość geograficzna: 52.150133367198

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Al. KEN 57 i 55

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu


  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Ogólnodostepny


  Pełny opis projektu

  Miejsca postojowe dla samochodów osobowych (70 m. p.). Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Podsypka piaskowa, warstwa odsączająca oraz podbudowa zgodnie z warunkami technicznymi (z projektem branży drogowej). Budowa oświetlenia ulicznego w związku z budową powyższych miejsc postojowych.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Duży deficyt miejsc postojowych w obrębie geodezyjnym 1-10-22 w Warszawie. Realizacjia projektu ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej oraz poprawę warunków zamieszkania mieszkańców budynków usytuowanych w powyższym obrębie.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  brak danych


  Całkowity koszt projektu: 400 000,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK


  Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

  brak danych


  Całkowity koszt eksploatacji: 8 000,00 zł

  Załączniki