Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2016-04-14 22:12:35
Powrót do projektu

Park Górczewska - remont i przebudowa alejek

status:


Park Górczewska - remont i przebudowa alejek. Wymiana nawierzchni na asfaltową.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.904115140438
szerokość geograficzna: 52.233589171346

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Park Górczewska, Aleja Henryka Jordana i inne alejki.

Istotne informacje o lokalizacji

jak na załączonym zdjęciu, przebudowa ew. bez obszarów objętych roszczeniami (zależy od stanu prawnego w momencie inwestycji)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ścieżki ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

Park Górczewska - remont i przebudowa alejek. Wymiana nawierzchni na asfaltową. Przebudowa zgodnie z PZP. Alejki do remontu/przebudowy obrazuje załącznik graficzny - zaznaczone są na czerwono. Aleja Henryka Jordana na odcinku od amfiteatru do ul. Lazurowej. Szerokość alejek 3 m. Przebudowa ew. bez obszarów objętych roszczeniami (zależy od stanu prawnego w momencie inwestycji).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Alejki są w fatalnym stanie technicznym co utrudnia poruszanie się po parku zwłaszcza rodzicom z wózkami, osobom niepełnosprawnym i seniorom. Po parku nie mogą też się poruszać dzieci na wrotkach i rolkach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Remont/budowa chodnika - nawierzchnia asfaltowa:

Aleja od budynku Karabeli 9 do Al. H. Jordana - 420 m2: 84000 zł

Aleja Henryka Jordana na odcinku od amfiteatru do ul. Lazurowej - 1800 m2: 360000 zł

Aleja koło boiska szkoły przy ul Irzykowskiego - 450 m2: 90000 zł

Aleja przy placu zabaw i siłowni - 390 m2: 78000 zł

Aleja prostopadła do Al.H.J. przy wybiegu dla psów - 890 m2 : 162000 złPrzygotowanie terenu 193527,16 zł

Budowa obiektów podstawowych 594544,73 zł

Prace przygotowawcze, projektowe, osługa inwestorska 26789,42 zł

(ceny brutto)

Szczegółowy kosztorys inwestorski U.D. Bemowo w załączniku


Całkowity koszt projektu: 774 000814 861,00 31

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Park Górczewska - remont alejek.jpg
  • obszary z roszczeniami.jpg