Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2016-06-09 11:08:37
Powrót do projektu

Zakup "książek mówionych", oraz filmów na DVD dla Biblioteki Publicznej przy ul. Ks.J.Chrościckiego 2

status:


Zakup "książek mówionych", oraz filmów na DVD dla Biblioteki Publicznej przy ul.Ks.J.Chrościckiego 2. Do wypożyczania dla wszystkich zainteresowanych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.912053138018
szerokość geograficzna: 52.206511979529

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

ul. Ks.J.Chrościckiego 2

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakupione zbiory będą dostępne do wypożyczenia w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, ul.J.Ks.Chrościckiego 2, w godzinach otwarcia placówek, zgodnie z Regulaminem Biblioteki.


Pełny opis projektu

Zakup "książek mówionych" i filmów na DVD do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ma służyć wszystkim osobom, dla których biblioteka jest jedynym miejscem umożliwiającym korzystanie z wyżej wymienionych zbiorów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wysokie ceny publikacji ograniczają możliwości nabywania ich z prywatnych budżetów mieszkańców. Bezpłatny dostęp do zbiorów lokalnej biblioteki, jest rozwiązaniem korzystnym i bardzo ekonomicznym. Pozwala na wielokrotne wykorzystanie raz nabytych zbiorów przez dużą liczbę osób, zaspokaja ich potrzeby kulturalne i edukacyjne jednocześnie odciążając domowe budżety.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Średnia cena filmu na DVD to około 30 zł. Co pozwala na zakup około 60-70 sztuk. Średnia , średnia cena audiobooka to około 25 zł. Co pozwala na zakup około 200-250 sztukWnioskowana kwota pozwoli zakupić około 60 filmów i około 200 audiobooków. Całkowity koszt zakupu to około wyniesie 7.000 zł. , w tym ok. 200 zł . na naklejki - Zrealizowano w ramach budżetu partycypacyjnego naklejki do oznaczenia zbiorów zgodnie z wytycznymi Miasta St. Warszawy.


Całkowity koszt projektu: 7 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki