Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 22:13:03
Powrót do projektu
TOALETY

PUNKTY DLA PSÓW – ROZWIĄŻMY PROBLEM PSICH ODCHODÓW NA CHODNIKACH, TRAWNIKACH CZY PLACACH ZABAWzapewnienie przestrzeni dla psów do załatwiania potrzeb fizjologicznych i zabawy

status:


Zorganizowanie na Muranowie PUNKTÓW DLA PSÓW - miejsc do wyprowadzania i zabawy dla psów. Projekt ma na celu zapewnienie w mieście przestrzeni dla psów, gdzie mogłyby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i bawić się w ograniczonym dostępną powierzchnią stopniu. Celem jest także zmniejszenie zabrudzenia psimi odchodami okolicznej przestrzeni publicznej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.994218587875
szerokość geograficzna: 52.247764576219

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Muranów - rejon ul. gen. Władysława Andersa, ul. Solidarności, al. Jana Pawła II i ul. Stawki.

Istotne informacje o lokalizacji

Proponowane lokalizacje "toalet dla psów" PUNKTÓW DLA PSÓW znajdują się w załączniku.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców"Toalety"

PUNKTY DLA PSÓW będą dostępne bez ograniczeń dla psów wszystkich mieszkańców Muranowa (i nie tylko). Wybiegi a w zasadzie dla wszystkich chętnych) i ich zwierzaków. Punkty będą otwarte 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Warunkiem skorzystania z "toalet" będzie obowiązek nich będzie obowiązek dbania o stan techniczny punktu i jego wyposażenie, w szczególności sprzątnięcia odchodów po swoim psie i wyrzucenia ich do pojemnika umieszczonego na terenie toaletykosza.


Pełny opis projektuProjekt przewiduje zorganizowanie na Muranowie w 20 wybranych lokalizacjach „toalet dla psów” – odpowiednio przygotowanych kawałków terenu, na które właściciele będą przyprowadzać swoje psy a one załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. Projekt jest odpowiedzią na dotkliwy problem zabrudzenia psimi odchodami chodników, trawników, budynków, czy placów zabaw. Toaleta będzie terenem o powierzchni ok. 4m x 5m (minimum 3m x 4m) wysypanym piaskiem do głębokości 30 cm, otoczonym drewnianym metrowym płotkiem

Zorganizowanie na Muranowie 14 lokalizacji PUNKTÓW DLA PSÓW - miejsc do wyprowadzania i zabawy dla psów. Projekt ma na celu zapewnienie w mieście przestrzeni dla psów, gdzie mogłyby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i bawić się, w ograniczonym dostępną powierzchnią stopniu. Celem jest także zmniejszenie zabrudzenia psimi odchodami okolicznej przestrzeni publicznej.PUNKT DLA PSÓW będzie terenem o powierzchni 30m2 (5m x 6m), 20 m2 (4m x 5m) lub 16m2 (4m x 4m) w zależności od dostępnego miejsca w danej lokalizacji, otoczonym zielonym drewnianym płotkiem o wysokości 1m z drewnianą furtką od strony frontowej oraz od strony budynków mieszkalnych odgrodzony żywopłotem. Dodatkowo na środku będzie wbity 2 metrowy drewniany bal o grubości około 20 cm. Od właścicieli wymagać się będzie sprzątania po swoich pupilach (wyrzucanie odchodów do pojemnika na odchody umieszczonego na terenie toalety). Mocz będzie wsiąkał w wyłożony w toalecie piasek, który będzie regularnie wymieniany przez właściwe służby, które będą także regularnie utrzymywać toalety we właściwym porządku. Proponowane w projekcie toalety dla psów są rozwiązaniem stosowanym na całym świecie, np. w . Dodatkowo dostępne będą akcesoria do zabawy dla psów (np. słupki, płotki i obręcze do przeskakiwania) oraz ławeczka dla właścicieli.Teren będzie wystarczająco duży (w miarę możliwości przestrzennych Muranowa i poszczególnych lokalizacji punktów) aby zapewnić psom miejsce do zabawy oraz przespacerowania się i wybrania dogodnego miejsca do załatwienia się. Ogrodzenie ma zmniejszyć ryzyko wydostania się puplia na zewnątrz a jednocześnie jego wysokość ma nie przytłaczać rozmiarami.Podobne rozwiązania (np. dog relief area, dog toilets itp.) są rozwiązaniem stosowanym powszechnie na świecie, np. w USA, Anglii, Irlandii, Niemczech, Francji, Belgii, Chinach, Tajlandii, a także w Polsce. W wielu miejscach świata to rozwiązanie funkcjonuje od lat i w mniejszym lub większym stopniu przyczynia się do ograniczenia problemu psich odchodów w miastachjest coraz popularniejsze. Wydaje się, że to rozwiązanie ma szansę sprawdzić się również na Muranowie (w niektórych miejscach Warszawy funkcjonują już podobne toalety), choć kultura zachowania porządku i sprzątania po swoich psach nie zawsze jest wysoka. Główny problem – niedobór bliskich mieszkańcom terenów przeznaczonych do wyprowadzania psów – jest podobny we wszystkich dużych miastach. Projekt jest ograniczony przestrzennie do Muranowa. Jeśli to rozwiązanie okaże się sukcesem, mamy nadzieję, że zostanie ono z powodzeniem rozszerzone przez władze miasta na inne części Śródmieścia.


Uzasadnienie dla realizacji projektuProjekt ma na celu ograniczenie problemu psich odchodów na Muranowie.

Dużym i od lat nierozwiązanym problemem jest znaczna liczba psów należących do mieszkańców w Śródmieściu i ograniczone tereny, na których można je wyprowadzać. Niedobór takich miejsc powoduje, że mieszkańcy wyprowadzają psy gdzie popadnie a te pozostawiają swoje odchody na/przy chodnikach, budynkach, trawnikach czy placach zabaw dla dzieci.Warunkiem ograniczenia tego problemu jest zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej bliskości do lokalizacji, gdzie psy mogłyby chętnie załatwiać swoje potrzeby. Niestety kultura zachowania porządku jest niska a mieszkańcy wyprowadzają swoich pupilów „przed blok”, nawet jeśli 500 metrów dalej jest skwer, gdzie można wyprowadzać psyProjekt ma być odpowiedzią na brak tej przestrzeni w Śródmieściu i ma na celu zapewnienie sieci takich punktów na Muranowie, gdzie psy będą mogły załatwiać potrzeby fizjologiczne i bawić się.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacowane koszty dla jednej lokalizacji "toalety dla psów" PUNKTU DLA PSÓW kształtują się następująco:

1. Budowa płotku z furtką

1.1 Punkt o powierzchni 30 m2 = 100 zł za metr x 18 m 22m + 200 zł furtka = 2000 2400 2. Piasek = 340 zł - Koszt piasku: 40 zł za metr sześcienny x 5 metrów długości x 4 metry szerokości x 0,3 metra głębokości = 240 zł - Koszt dostawy = 100 zł 3. Żywopłot = 6 metrów długości x 100 zł za 1m bieżący = 600 zł 4. Bal na środku placu = 400

1.2 Punkt o powierzchni 20 m2 = 100 zł za metr x 18m + 200 zł furtka = 2000 zł

1.3 Punkt o powierzchni 16 m2 = 100 zł za metr x 16m + 200 zł furtka = 1800 zł

2. Akcesoria dla psów do zabawy = 1000 zł

3. Ławeczka = 1000

5. Pojemnik na odchody z torebkami = 300 zł x 2 pojemniki na lokalizację = 600

6. Łopaty do sprzątania odchodów (dwie na lokalizację) = 50 zł x 2 = 100 zł 7. Oznakowanie = 200 zł

Łączny koszt na jedną toaletę jeden punkt wynosi: od 4.300 zł do 4.240 zł a na wszystkie 20 punktów: 84.800 900 zł.

Przy założeniu trzech dużych punktów, sześciu średnich i trzech małych łączny koszt wyniesie 63.600


Całkowity koszt projektu: 84 80063 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szacunkowe koszty eksploatacji jednej toalety jednego punktu wynoszą:

1. Wymiana piasku raz w roku = 440 zł - Koszt piasku = 40 zł za metr sześcienny x 5 metrów długości x 4 metry szerokości x 0,3 metra głębokości = 240 zł - Koszt transportu w obie strony = 200 zł 2. Wywożenie odchodów raz w tygodniu i zapewnienie torebek na odchody (w ramach dotychczasowych kosztów ponoszonych z tego tytułu przez miasto) = 0 zł 3

2. Sprzątanie raz w tygodniu = 52 tygodnie w roku x 0,5 godziny sprzątania x stawka osobogodziny (10 zł) = 260 zł.

Łączne koszty rocznej eksploatacji jednej toalety jednego punktu szacowane są na 700 260 zł a wszystkich 20 14 punktów na 143640 zł.000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 14 0003 640,00 zł

Załączniki

  • Prezentacja TdP.pdf