Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 22:14:41
Powrót do projektu

PUNKTY DLA PSÓW – zapewnienie przestrzeni dla psów do załatwiania potrzeb fizjologicznych i zabawy

PRZESTRZEŃ DLA PSÓW - CZYSTA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA MIESZKAŃCÓW

status:


Zorganizowanie na Muranowie PUNKTÓW PRZESTRZENI DLA PSÓW - , miejsc do wyprowadzania i zabawy dla psów. Projekt ma na celu zapewnienie w mieście przestrzeni dla psów, gdzie mogłyby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i bawić się w ograniczonym dostępną powierzchnią stopniu. Celem projektu jest także zmniejszenie zabrudzenia psimi odchodami okolicznej przestrzeni publicznej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.994218587875
szerokość geograficzna: 52.247764576219

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Muranów - rejon ul. gen. Władysława Andersa, ul. Solidarności, al. Jana Pawła II i ul. Stawki.

Istotne informacje o lokalizacji

Proponowane lokalizacje PUNKTÓW DLA PSÓW znajdują się w załączniku.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówPUNKTY

Wszystkie lokalizacje PRZESTRZENI DLA PSÓW będą dostępne bez ograniczeń dla mieszkańców Muranowa (a w zasadzie dla wszystkich chętnych) i ich zwierzaków. Punkty będą otwarte 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Warunkiem skorzystania z nich będzie obowiązek dbania o stan techniczny punktu obiektu i jego wyposażenie, w szczególności sprzątnięcia odchodów po swoim psie i wyrzucenia ich do kosza.


Pełny opis projektu

Zorganizowanie na Muranowie 14 13 lokalizacji PUNKTÓW PRZESTRZENI DLA PSÓW - , miejsc do wyprowadzania i zabawy dla psów. Projekt ma na celu zapewnienie w mieście przestrzeni dla psów, gdzie mogłyby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i bawić się, w ograniczonym dostępną powierzchnią stopniu. Celem jest także zmniejszenie zabrudzenia psimi odchodami okolicznej przestrzeni publicznej. PUNKT DLA PSÓW będzie terenemLokalizacje projektu będą terenami o powierzchni 30m2 (5m x 6m), 20 m2 (4m x 5m) lub 16m2 (4m x 4m) w zależności od dostępnego miejsca w danej lokalizacji, otoczonym zielonym drewnianym płotkiem o wysokości 1m z drewnianą furtką od strony frontowej. Dodatkowo dostępne będą akcesoria do zabawy dla psów (np. słupki, płotki i obręcze do przeskakiwania) oraz ławeczka dla właścicieli.Teren będzie wystarczająco duży (w miarę możliwości przestrzennych Muranowa i poszczególnych lokalizacji punktów), aby zapewnić psom miejsce do zabawy oraz przespacerowania się i wybrania dogodnego miejsca do załatwienia się. Ogrodzenie ma zmniejszyć ryzyko wydostania się puplia na zewnątrz a jednocześnie jego wysokość ma nie przytłaczać rozmiarami.Podobne rozwiązania (np. dog relief area, dog toilets itp.) są rozwiązaniem stosowanym powszechnie na świecie, np. w USA, Anglii, Irlandii, Niemczech, Francji, Belgii, Chinach, Tajlandii. W wielu miejscach świata to rozwiązanie funkcjonuje od lat i jest coraz popularniejsze. Wydaje się, że to rozwiązanie ma szansę sprawdzić się również na Muranowie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dużym i od lat nierozwiązanym problemem jest znaczna liczba psów należących do mieszkańców w Śródmieściu i ograniczone tereny, na których można je wyprowadzać. Niedobór takich miejsc powoduje, że mieszkańcy wyprowadzają psy gdzie popadnie a te pozostawiają swoje odchody na/przy chodnikach, budynkach, trawnikach czy placach zabaw dla dzieci.Warunkiem ograniczenia tego problemu jest zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej bliskości do lokalizacji, gdzie psy mogłyby chętnie załatwiać swoje potrzeby. Projekt ma być odpowiedzią na brak tej przestrzeni w Śródmieściu i ma na celu zapewnienie sieci takich punktów na Muranowie, gdzie psy będą mogły załatwiać potrzeby fizjologiczne i bawić się.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacowane koszty dla jednej lokalizacji PUNKTU DLA PSÓW kształtują się następująco:

1. Budowa płotku z furtką

1.1 Punkt o powierzchni 30 m2 = 100 zł za metr x 22m + 200 zł furtka = 2400 zł

1.2 Punkt o powierzchni 20 m2 = 100 zł za metr x 18m + 200 zł furtka = 2000 zł

1.3 Punkt o powierzchni 16 m2 = 100 zł za metr x 16m + 200 zł furtka = 1800 zł

2. Akcesoria dla psów do zabawy:

2.1 Punkt o powierzchni 30 m2 = 1500 zł

2.2 Punkt o powierzchni 20 m2 = 1000

2.3 Punkt o powierzchni 16 m2 = 700

3. Ławeczka = 1000 zł 5

4. Pojemnik na odchody z torebkami = 300 zł 6

5. Oznakowanie = 200 zł

Łączny koszt na jeden punkt wynosi: od 4.300 000 zł do 45.900 400 zł.

Przy założeniu trzech czterech dużych punktów, sześciu pięciu średnich i trzech czterech małych łączny koszt wyniesie 6360.600 100


Całkowity koszt projektu: 63 00060 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szacunkowe koszty eksploatacji jednego punktu wynoszą:

1. Wywożenie odchodów raz w tygodniu i zapewnienie torebek na odchody (w ramach dotychczasowych kosztów ponoszonych z tego tytułu przez miasto) = 0 zł

2. Sprzątanie raz dwa razy w tygodniu = 52 tygodnie w roku x 0,5 godziny sprzątania x stawka osobogodziny (10 zł) = 260 520 zł.

Łączne koszty rocznej eksploatacji jednego punktu szacowane są na 260 520 zł a wszystkich 14 13 punktów na 3640 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 6406 760,00 zł

Załączniki

  • Prezentacja TdP.pdf