Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-05-27 14:34:36
Powrót do projektu

PRZESTRZEŃ DLA PSÓW - CZYSTA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA MIESZKAŃCÓW

status:


Zorganizowanie na Muranowie PRZESTRZENI DLA PSÓW, miejsc do wyprowadzania i zabawy dla psów. Projekt ma na celu zapewnienie w mieście przestrzeni dla psów, gdzie mogłyby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i bawić się. Celem projektu jest także zmniejszenie zabrudzenia psimi odchodami okolicznej przestrzeni publicznej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.994218587875
szerokość geograficzna: 52.247764576219

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Muranów - rejon ul. gen. Władysława Andersa, ul. Solidarności, al. Jana Pawła II i ul. Stawki.

Istotne informacje o lokalizacji

Tereny będące w gestii:

1) Zarządu Terenów Publicznych:

a) Skwer Więźniów Politycznych Stalinizmu (budowa przestrzeni dla psów zgodnie

z posiadaną przez ZTP dokumentacją projektową o powierzchni ok. 1111m2-

w załączeniu wizualizacja i plan zagospodarowania terenu),

b) północna część Skweru Batalionu Harcerskiego AK „Wigry” (ustawienie 1 szt. psiej stacji wraz z dystrybutorem torebek na psie odchody),

c) zieleniec u zbiegu ulic Dzielnej i Karmelickiej (ustawienie 1 szt. psiej stacji wraz

z dystrybutorem torebek na psie odchody),

2) Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami:

a) teren przy ul. Nowolipki nr 9 (ustawienie 1 szt. psiej stacji wraz z dystrybutorem torebek na psie odchody),

b) teren przy ul. Dubois nr 5 (ustawienie 1 szt. psiej stacji wraz z dystrybutorem torebek na psie odchody),

c) teren przy ul. Lewartowskiego nr 2 (ustawienie 1 szt. psiej stacji wraz z dystrybutorem torebek na psie odchody),

proponowane lokalizacje znajdują się w załączniku.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wszystkie lokalizacje PRZESTRZENI DLA PSÓW obiekty będą dostępne 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, bez ograniczeń dla mieszkańców Muranowa (a w zasadzie dla wszystkich chętnych) i ich zwierzaków. Punkty będą otwarte 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Warunkiem skorzystania z nich przestrzeni dla psów będzie obowiązek dbania o stan techniczny obiektu i jego wyposażenie, w szczególności sprzątnięcia odchodów po swoim psie i wyrzucenia ich do kosza.


Pełny opis projektu

Zorganizowanie na Muranowie 13 lokalizacji PRZESTRZENI DLA PSÓW , miejsc tj. miejsca do wyprowadzania i zabawy dla psów oraz doposażenie terenów w psie stacje wraz z dystrybutorami torebek na psie odchody. Projekt ma na celu zapewnienie w mieście przestrzeni dla psów, gdzie mogłyby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i bawić się oraz ułatwić dostęp do torebek na psie odchody. Celem jest także zmniejszenie zabrudzenia psimi odchodami okolicznej przestrzeni publicznej. Lokalizacje projektu będą terenami o powierzchni 30m2 (5m x 6m), 20 m2 (4m x 5m) lub 16m2 (4m x 4m) w zależności od dostępnego miejsca, otoczonym zielonym drewnianym płotkiem o wysokości 1m z drewnianą furtką od strony frontowej. Dodatkowo dostępne będą akcesoria do zabawy dla psów (np. słupki, płotki i obręcze do przeskakiwania) oraz ławeczka dla właścicieli. Teren będzie wystarczająco duży (w miarę możliwości przestrzennych Muranowa i poszczególnych lokalizacji punktów),

Projekt zakłada budowę przestrzeni dla psów o powierzchni ok. 1111m2 zgodnie z posiadaną przez ZTP dokumentacją projektową Teren będzie wystarczająco duży aby zapewnić psom miejsce do zabawy oraz przespacerowania się i wybrania dogodnego miejsca do załatwienia się. Ogrodzenie ma zmniejszyć ryzyko wydostania się puplia na zewnątrz a jednocześnie jego wysokość ma nie przytłaczać rozmiarami. Podobne rozwiązania (np. dog relief area, dog toilets itp.) są rozwiązaniem stosowanym powszechnie na świecie, np. w USA, Anglii, Irlandii, Niemczech, Francji, Belgii, Chinach, Tajlandii. W wielu miejscach świata to rozwiązanie funkcjonuje od lat i jest coraz popularniejsze. Wydaje się, że ma szansę sprawdzić się również na Muranowie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dużym i od lat nierozwiązanym problemem jest znaczna liczba psów należących do mieszkańców w Śródmieściu i ograniczone tereny, na których można je wyprowadzać. Niedobór takich miejsc powoduje, że mieszkańcy wyprowadzają psy gdzie popadnie a te pozostawiają swoje odchody na/przy chodnikach, budynkach, trawnikach czy placach zabaw dla dzieci.Warunkiem ograniczenia tego problemu jest zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej bliskości do lokalizacji, gdzie psy mogłyby chętnie załatwiać swoje potrzeby. Projekt ma być odpowiedzią na brak tej przestrzeni w Śródmieściu i ma na celu zapewnienie sieci takich punktów na Muranowie, gdzie psy będą mogły załatwiać potrzeby fizjologiczne i bawić się.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychSzacowane koszty dla jednej lokalizacji kształtują się następująco

ZTP:

1. Budowa płotku z furtką 1.1 Punkt o powierzchni 30 m2 = 100 zł za metr x 22m + 200 zł furtka = 2400 zł 1.2 Punkt o powierzchni 20 m2 = 100 zł za metr x 18m + 200 zł furtka = 2000 zł 1.3 Punkt o powierzchni 16 m2 = 100 zł za metr x 16m + 200 zł furtka = 1800 zł 2. Akcesoria dla psów do zabawy: 2.1 Punkt o powierzchni 30 m2 = 1500 zł 2.2 Punkt o powierzchni 20 m2 = 1000 zł 2.3 Punkt o powierzchni 16 m2 = 700 zł 3. Ławeczka = 1000 zł 4. Pojemnik na odchody z torebkami = 300 zł 5. Oznakowanie = 200 zł Łączny koszt na jeden punkt wynosi: od 4.000 zł do 5.400 zł. Przy założeniu czterech dużych punktów, pięciu średnich i czterech małych łączny koszt wyniesie 60.100 zł) zakup i montaż 2 szt. psich stacji wraz z dystrybutorem woreczków na psie odchody – 7 000zł brutto (2x3 500zł),

2) eksploatacja w 2017r. 2 szt. psich stacji wraz z uzupełnianiem worków na psie odchody

na terenie ZTP – 4 000zł brutto (2x2000),

3) budowa przestrzeni dla psów zgodnie z posiadaną przez ZTP dokumentacją projektową:

a) wyposażenie (kłoda drzewa, słupki do skakania, słupki do slalomu, przeszkody stacjonarne, słupek betonowy stożek) – 5 000zł brutto,

b) wykonanie renowacji terenu zieleni – 49 500zł brutto,

c) wykonanie nawierzchni mineralnej wraz z podbudową i palisady betonowej – 59 500zł brutto,

d) pielęgnacja zieleni w 2017r. 16 700zł bruttoZGN:

1) zakup i montaż 3 szt. psich stacji wraz z dystrybutorem woreczków na psie odchody – 9 000zł brutto (3x3 000zł),

2) eksploatacja 3 szt. psich stacji wraz z uzupełnianiem worków na psie odchody na terenie ZGN –

6 000zł brutto (3x2000),Całkowity koszt projektu: 156 700,00 zł. brutto w tym ZTP – 141 700,00zł; ZGN – 15 00,00zł.


Całkowity koszt projektu: 156 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachSzacunkowe koszty eksploatacji jednego punktu wynoszą: 1. Wywożenie odchodów raz w tygodniu i zapewnienie torebek na odchody (w ramach dotychczasowych kosztów ponoszonych z tego tytułu przez miasto) = 0 zł 2. Sprzątanie dwa razy w tygodniu = 52 tygodnie w roku x 0,5 godziny sprzątania x stawka osobogodziny (10 zł) = 520 zł. Łączne koszty rocznej eksploatacji jednego punktu szacowane są na 520 zł a wszystkich 13 punktów na 6760zł.

Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1. roczna eksploatacja 2 szt. psich stacji wraz z uzupełnianiem worków na psie odchody na terenie ZTP –4 000 zł brutto,

2. roczna eksploatacja 3 szt. psich stacji wraz z uzupełnianiem worków na psie odchody na terenie ZGN –6 000 zł brutto,Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 10 000,00 zł brutto

w tym ZTP – 4 000,00zł; ZGN – 6 000,00zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

  • Prezentacja TdP.pdf
  • Muranów przestrzeń dla psów lokalizacje.jpg