Autor projektu - zmiany z 2016-03-07 14:20:02
Powrót do projektu

TOALETY DLA PSÓW – ROZWIĄŻMY PROBLEM PSICH ODCHODÓW NA CHODNIKACH, TRAWNIKACH CZY PLACACH ZABAW

status:


Zorganizowanie "toalet dla psów" - wyodrębnionych kawałków terenu - na Muranowie w 20 wybranych lokalizacjach, w których psy będą mogły załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. Projekt ma na celu zmniejszenie zabrudzenia psimi odchodami chodników, budynków, trawników, placów zabaw oraz jest odpowiedzią na znaczną liczbę psów i ograniczone tereny do ich wyprowadzania.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.994218587875
szerokość geograficzna: 52.247764576219

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Muranów - rejon ul. gen. Władysława Andersa, ul. Solidarności, al. Jana Pawła II i ul. Stawki.

Istotne informacje o lokalizacji

Proponowane lokalizacje "toalet dla psów" znajdują się w załączniku.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

"Toalety" będą dostępne bez ograniczeń dla psów wszystkich mieszkańców Muranowa (i nie tylko). Wybiegi będą otwarte 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Warunkiem skorzystania z "toalet" będzie obowiązek sprzątnięcia odchodów po swoim psie i wyrzucenia ich do pojemnika umieszczonego na terenie toalety.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zorganizowanie na Muranowie w 20 wybranych lokalizacjach „toalet dla psów” – odpowiednio przygotowanych kawałków terenu, na które właściciele będą przyprowadzać swoje psy a one załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. Projekt jest odpowiedzią na dotkliwy problem zabrudzenia psimi odchodami chodników, trawników, budynków, czy placów zabaw.Toaleta będzie terenem o powierzchni ok. 4m x 5m (minimum 3m x 4m) wysypanym piaskiem do głębokości 30 cm, otoczonym z trzech stron 20 centymetrowym płotkiem i 5 centymetrowym drewnianym metrowym płotkiem z drewnianą furtką od strony frontowej oraz od strony budynków mieszkalnych odgrodzony żywopłotem. Dodatkowo na środku będzie wbity 1,5 2 metrowy drewniany bal o grubości około 20 cm imitujący drzewo zachęcający psy do załatwiania się.Od właścicieli wymagać się będzie sprzątania po swoich pupilach (wyrzucanie odchodów do pojemnika na odchody umieszczonego na terenie toalety). Mocz będzie wsiąkał w wyłożony w toalecie piasek, który będzie regularnie wymieniany przez właściwe służby, które będą także regularnie utrzymywać toalety we właściwym porządku.Proponowane w projekcie toalety dla psów są rozwiązaniem stosowanym na całym świecie, np. w Anglii, Irlandii, Niemczech, Francji, Belgii, Chinach, Tajlandii, a także w Polsce. W wielu miejscach świata to rozwiązanie funkcjonuje od lat i w mniejszym lub większym stopniu przyczynia się do ograniczenia problemu psich odchodów w miastach.Wydaje się, że to rozwiązanie ma szansę sprawdzić się również na Muranowie (w niektórych miejscach Warszawy funkcjonują już podobne toalety), choć kultura zachowania porządku i sprzątania po swoich psach nie zawsze jest wysoka. Główny problem – niedobór bliskich mieszkańcom terenów przeznaczonych do wyprowadzania psów – jest podobny we wszystkich dużych miastach.Projekt jest ograniczony przestrzennie do Muranowa. Jeśli to rozwiązanie okaże się sukcesem, mamy nadzieję, że zostanie ono z powodzeniem rozszerzone przez władze miasta na inne części Śródmieścia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ograniczenie problemu psich odchodów na Muranowie.Dużym i od lat nierozwiązanym problemem jest znaczna liczba psów należących do mieszkańców w Śródmieściu i ograniczone tereny, na których można je wyprowadzać. Niedobór takich miejsc powoduje, że mieszkańcy wyprowadzają psy gdzie popadnie a te pozostawiają swoje odchody na/przy chodnikach, budynkach, trawnikach czy placach zabaw dla dzieci.Warunkiem ograniczenia tego problemu jest zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej bliskości do lokalizacji, gdzie psy mogłyby załatwiać swoje potrzeby. Niestety kultura zachowania porządku jest niska a mieszkańcy wyprowadzają swoich pupilów „przed blok”, nawet jeśli 500 metrów dalej jest skwer, gdzie można wyprowadzać psy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacowane koszty dla jednej lokalizacji "toalety dla psów" kształtują się następująco:

1. Budowa płotku z furtką = 50 100 zł za metr x 18 m + 200 zł furtka = 900 2000

2. Piasek = 340 zł

- Koszt piasku: 40 zł za metr sześcienny x 5 metrów długości x 4 metry szerokości x 0,3 metra głębokości = 240 zł

- Koszt dostawy = 100 zł

3. Żywopłot = 6 metrów długości x 100 zł za 1m bieżący = 600 zł

4. Bal na środku placu = 500 400

5. Pojemnik na odchody = 300 zł x 2 pojemniki na lokalizację = 600 zł

6. Łopaty do sprzątania odchodów (dwie na lokalizację) = 50 zł x 2 = 100 zł

7. Oznakowanie = 200 zł

Łączny koszt na jedną toaletę wynosi: 34.240 zł a na wszystkie 20 punktów: 6484.800 zł


Całkowity koszt projektu: 64 84 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szacunkowe koszty eksploatacji jednej toalety wynoszą:

1. Wymiana piasku raz w roku = 440 zł

- Koszt piasku = 40 zł za metr sześcienny x 5 metrów długości x 4 metry szerokości x 0,3 metra głębokości = 240 zł

- Koszt transportu w obie strony = 200 zł

2. Wywożenie odchodów raz w tygodniu (w ramach dotychczasowych kosztów ponoszonych z tego tytułu przez miasto) = 0 zł

3. Sprzątanie raz w tygodniu = 52 tygodnie w roku x 0,5 godziny sprzątania x stawka osobogodziny (10 zł) = 260 zł.

Łączne koszty rocznej eksploatacji jednej toalety szacowane są na 700 zł a wszystkich 20 na 14.000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 14 000,00 zł

Załączniki

  • Prezentacja TdP.pdf