Użytkownik usunięty - zmiany z 2016-04-05 14:19:47
Powrót do projektu

WESOŁE ODBLASKI

status:
ŚWIATŁA ODBLASKOWE WZDŁUŻ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 1 PRASKIEGO PUŁKU


Wykonanie linii P-7b w technologii grubowarstwowej termoutwardzalnej strukturalnej wzdłuż ścieżki rowerowej 1 Praskiego Pułku

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

UL ul. 1 PRASKIEGO PUŁKU OD UL. TRAKT BRZESKI DO GRANICY Z OBSZAREM Praskiego Pułku od ul. Trakt Brzeski do granicy z obszarem 2

Istotne informacje o lokalizacji

W PASIE DROGOWYM

w pasie drogowym


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

OGÓLNODOSTEPNOŚĆ DLA WSZYSTKICH MIESZKANCÓW


Pełny opis projektu

WYKONANIE PUNKTOWYCH ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH W PASIE DROGOWYM 1 PRASKIEGO PUŁKU. ELEMENTY ODBLASKOWE BIAŁE WMIEJSCOWIONE NA GRANICY JEZDNI I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ. DŁUGOŚĆ TRASY 1,2 KM, ELEMENTY ODBLASKOWE CO 5 M, W SUMIE 240 SZTUK

Wykonanie linii P-7b w technologii grubowarstwowej termoutwardzalnej strukturalnej (umożliwia odprowadzenie wody z nawierzchni, widoczność w czasie deszczu)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ścieżki rowerowej poprzez poprawienie widoczności ścieżki dla prowadzących samochody.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychNA DŁUGOŚCI 1,2 KM UMIEJSCOWIENIE ODBLASKÓW CO 5 M, DAJE NAM 240 SZTU X 30 ZŁ + 7200 ZŁ WYKONANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TO 3000 ZŁ

Cena: 40zł /m2

1200m*0.24m=288m2

Koszt: 40zł /m2 *288m2=11520zł


Całkowity koszt projektu: 10 20011 520,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki