Użytkownik usunięty - zmiany z 2016-04-05 14:27:07
Powrót do projektu

WESOŁE ODBLASKI

Rowerem przez Wesołą

status:


Wykonanie linii P-7b w technologii grubowarstwowej termoutwardzalnej strukturalnej wzdłuż ścieżki rowerowej 1 Praskiego Pułku

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

ul. 1 Praskiego Pułku od ul. Trakt Brzeski do granicy z obszarem 2

Istotne informacje o lokalizacji

w pasie drogowym


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówmieszkańców

Ogólnostępność dla wszystkich mieszkańców


Pełny opis projektu

Wykonanie linii P-7b w technologii grubowarstwowej termoutwardzalnej strukturalnej (umożliwia odprowadzenie wody z nawierzchni, widoczność w czasie deszczu)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ścieżki rowerowej poprzez poprawienie widoczności ścieżki dla prowadzących samochody.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Cena: 40zł /m2

1200m*0.24m=288m2

Koszt: 40zł /m2 *288m2=11520zł


Całkowity koszt projektu: 11 520,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki