Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-04-13 11:24:45
Powrót do projektu

Kurs bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i przejeżdżania przez pasy, plakaty, ulotki, filmy.

status:


Kurs bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i przejeżdżania przez pasy, plakaty, ulotki, filmy.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cały Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji

Cały Ursynów


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kurs adresowany będzie dla wszystkich. Zarówno pieszych, jak i kierowców.


Pełny opis projektu

Z filmów, plakatów, stron www i na fb, infografik mieszkańcy dowiedzą się jakie są zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnie i przejeżdżania przez pasy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ustawy głosowany pod koniec poprzedniej kadencji sejmu rozbudził u wielu ludzi nadzieję, że od stycznia można już wchodzić na przejściu pod koła zawsze i zatrzymywać się przed pustymi przejściami wokoło, których znajdują się piesi. Przepisy te nie weszły w życie, ale nie wszyscy o tym wiedzą.

Dla bezpieczeństwa konieczne jest uświadomienie ludziom jakie są zasady ruchu drogowego w związku z przejściami dla pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

20 000 zł


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki