Autor projektu - zmiany z 2016-03-10 09:20:34
Powrót do projektu

Nowoczesne Technologie w Bibliotece - zakup tablicy interaktywnej

status:


Zakup i montaż tablicy interaktywnej w sali konferencyjnej w siedzibie Biblioteki przy ul. Meissnera 5.

Tablica zostałaby podłączona do komputera i projektora, które już znajdują się w pracowni. Oprogramowanie interaktywne dostępne na rynku wzbogaci ofertę zajęć/warsztatów/spotkań kierowanych często do młodzieży, bardzo zainteresowanej nowymi technologiami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.08746021986
szerokość geograficzna: 52.22222432525

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Meissnera 5 (Gocław)

Istotne informacje o lokalizacji

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w

Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych działa od ponad 10 lat. W tej chwili jej zbiory przekraczają 50 tys. woluminów, w tym książek, audiobooków i filmów. Jest otwarta od poniedziałku do piątku między 10.00 a 20.00, a w soboty między 9.00 a 15.00, i dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych językami obcymi: językiem angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, ukraińskim oraz chorwackim, a także językiem polskim jako obcym. Spotkania odbywające się w sali konferencyjno-dydaktycznej to kursy językowe, warsztaty, projekcje filmowe, a także zajęcia edukacyjno-językowo-kulturowe kierowane do przedszkoli i szkół oraz do seniorów. Program wszystkich tych spotkań może być urozmaicony możliwościami multimedialnymi, które stwarza tablica interaktywna.


Pełny opis projektu

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych mieści się w głównej siedzibie Biblioteki Publicznej na Pradze Południe w budynku, w którym znajduje się już sala konferencyjno-szkoleniowa (na ok. 60 os.) wyposażona w ekran, rzutnik i kino domowe. Odbywają się w niej projekcje filmowe i spotkania kulturalne, a także wiele zajęć edukacyjnych m.in. bezpłatne kursy językowe z niemieckiego i angielskiego dla seniorów oraz warsztaty dla dzieci, a także realizowany jest program LATA/ZIMY W MIEŚCIE. Tablica interaktywna pozwoliłaby urozmaicić wszystkie te zajęcia i wykorzystać dzięki bardzo różnorodnemu oprogramowaniu jej możliwości edukacyjne.

Nowe technologie mogą się okazać szczególnie interesujące dla młodzieży szkolnej, która jak wiemy, jest najtrudniejszą grupą - dla nich biblioteka kojarzy się z "nudą" a wyjście do niej z "karą".


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Sfinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dopełnia dobre wyposażenie multimedialne już istniejącej sali konferencyjnej i pozwala na szerokie zastosowanie możliwości interaktywnych w różnorakich zajęciach znajdujących się w ofercie edukacyjno-kulturalnej biblioteki. Nowe technologie w bibliotece z pewnością spotkają się z zainteresowaniem młodych Czytelników.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Na rynku polskim można znaleźć tablice interaktywne w podstawowej wersji z oprogramowaniem od ok. 4 tys zł.


Całkowity koszt projektu: 4 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki