Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 10:06:21
Powrót do projektu

Strefa wolności osobistej, gospodarczej i politycznej wokoło lotniska Okęcie na Ursynowie.

status:


Strefa wolności osobistej, gospodarczej i politycznej wokoło lotniska Okęcie na Ursynowie.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cały Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Powrót do projektu sprzed 25 lat stworzenia wokoło lotniska Okęcie strefy wolnocłowej. Projekt zakłada zamianę całej dzielnicy Ursynów na strefę wolnocłową z rozszerzeniem o zniesienie podatku CIT, PIT i ZUS, oraz obowiązku szkolnego.


Pełny opis projektu

Powrót do projektu sprzed 25 lat stworzenia wokoło lotniska Okęcie strefy wolnocłowej. Projekt zakłada zamianę całej dzielnicy Ursynów na strefę wolnocłową z rozszerzeniem o zniesienie podatku CIT, PIT i ZUS, koncesji i licencji oraz obowiązku szkolnego. Zniesiona również zostanie "własność intelektualna" jako marksistowski przeżytek.Podział dzielnicy na 3 regiony i ustanowienie w nich odrębnego porządku prawnego i ustroju. Na zielonym Ursynowie panował będzie system plemienny na wzór doświadczeń PSL. Na wysokim Ursynowie Północnym powstanie republika parlamentarna, na wysokim Ursynowie Południowym monarchia dziedziczna.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Federalizm jako wolność i pluralizm ustrojowy, oraz infoanarchizm jako wolność słowa i prawo do swobodnego kopiowania, przetwarzania i posiadania informacji w tym utworów artystycznych, oraz wolność gospodarcza poprzez zniesienie koncesji, licencji, podatków i składek w zakresie podstawowym.

Likwidacja obowiązku szkolnego jest warunkiem podstawowej wolności osobistej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 zł


Całkowity koszt projektu: 1,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki