Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 09:59:08
Powrót do projektu

Kurs obsługi karabinów maszynowych i broni przeciwpancernej.

status:


Kurs obsługi karabinów maszynowych i broni przeciwpancernej.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cały Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy będzie mógł skorzystać z kursu, który pozwoli w wypadku wojny lub legalizacji broni łatwo i szybko nauczyć się obsługi różnych rodzajów broni palnej.


Pełny opis projektu

Każdy będzie mógł skorzystać z kursu, który pozwoli w wypadku wojny lub legalizacji broni łatwo i szybko nauczyć się obsługi różnych rodzajów broni palnej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Prawo do obrony jest jednym z podstawowych praw człowieka.Najmocniejszym powodem, by utrzymać prawo do posiadania i noszenia broni przez ludzi jest to, że stanowi ono dla nich ostateczny środek do obrony przed tyranią rządu.

Thomas Jefferson

Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu.

Mao Tse-tung


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kurs na sucho, bez naboi, ale z prawdziwymi karabinami, rewolwerami i pistoletami.


Całkowity koszt projektu: 45 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki