Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 20:54:30
Powrót do projektu

Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski i Marymont

status:


Dopuszczenie ruchu rowerów "pod prąd" na wszystkich lokalnych ulicach jednokierunkowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.98358631134
szerokość geograficzna: 52.275785655402

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Ulice: Bieniewicka, Dembińskiego, Drohicka, Kożmiana, Mysłowicka, Paska, Sułkowskiego i Święcickiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy poprawy przestrzeni publicznej - dostępnej dla wszystkich bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Dopuszczenie ruchu rowerowego "pod prąd" na wszystkich jednokierunkowych ulicach lokalnych na Żoliborzu - za pomocą znaków pionowych (tabliczki "nie dotyczy rowerów").


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi poruszanie się rowerem po Żoliborzu i dojazd do domu, a przy okazji zwiększy się bezpieczeństwo ruchu.

Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych jest bezpieczne - kierowca i rowerzysta doskonale się widzą jadąc z przeciwnych kierunków, a szerokość roweru umożliwia bezpieczne minięcie się (inaczej niż w przypadku samochodu jadącego pod prąd).

W poprzednich edycjach BP analogiczne projekty zostały wybrane w wielu dzielnicach Warszawy. W miastach Niemiec, Holandii, Belgii czy Francji większość ulic jednokierunkowych jest dwukierunkowa dla rowerzystów - np. w Brukseli 80%. W Gdańsku takie rozwiązanie jest już na 140 ulicach, a w Radomiu na 50.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tabliczki "nie dotyczy rowerów" + montaż: 1000 zł za skrzyżowanie.

Liczba skrzyżowań: 14

Łączy koszt: 14 000 zł


Całkowity koszt projektu: 14 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki